Currently browsing author

Loodusesõber, Lehekülg 5

Algas registreerimine metsandusviktoriinile Noored Euroopa Metsades

28.01.2014 algas võistkondade registreerimine rahvusvahelisele viktoriinile Noored Euroopa Metsades. Võistkondade registreerimisvormi leiab Eesti Metsaseltsi koduleheküljelt. Eesti eelvoorus saavad osaleda kõik registreeritud võistkonnad kõigist koolidest. Osalemiseks peavad 13.-19. aastased õpilased moodustama 3-liikmelised võistkonnad ning need registreerima Eesti Metsaseltsi koduleheküljel. Kuna võistlus on rahvusvaheline, toimuvad ka Eesti voorud ingliskeelsetena. Viktoriinis osalemiseks on ……»

 Eesti Mets

Esmaspäeval 20.01 kl 18 Hendrik Relve ja “Ameerika metsad”

  Loodusõhtu Rahvusraamatukogus Olympic ja Yellowstone – Hendrik Relve õhtu. Miks kasvavad Ameerikas kõige suuremad puud ? Miks on ühes kohas nii-palju loodusimesid koos ? Otsime saladustele vastuseid ja rändame loodusemees Hendrik Relvega Olympicu ja Yellowstone rahvusparkides. Ajakirja “Eesti Mets” peatoimetaja Hendrik Relve esitleb  esmaspäeval 20.01.2014 kl 18 Rahvusraamatukogus koos ……»

 Eesti Mets

Loodusajakirjade vastutavaks väljaandjaks valiti Tiina Talvi

14. jaanuaril valiti avalikul konkursil MTÜ Loodusajakiri juhatuse esimeheks ja vastutavaks väljaandjaks Tiina Talvi. Senine kauaaegne vastutav väljaandja Indrek Rohtmets jätkab ajakirja Horisont peatoimetajana. Vastutava väljaandja konkursil osales 23 soovijat, teise vooru läbis Tiina Talvi  ülekaalukalt. Tiina Talvi on lõpetanud Tartu ülikooli bioloogina. Ta on olnud ajakirja Eesti Loodus osakonnatoimetaja, ……»

 Väljaanded

13.01 kl 18 – Roheliste rattaretked 25, Elgula ja Kikase õhtu

Esmaspäeval 13.01.2014 kell 18.00 on Eesti Rahvusraamatukogus Loodusõhtu, kus meenutame eredamaid hetki roheliste rattaretkede ajaloost ja vaatame filme ning pilte. Üles astuvad rattaretkede korraldajad Valdur Lahtvee, Aarne Valmis ja Peep Veedla. Kohal on ka rattaretkede idee autoreid Tiit Hunt. Sõna saab teadusajakirjanik Tiit Kändler Laulab rattaretkede lemmik Jaan Elgula ansamblist Justament. ……»

 Looduse raamatukogu, Loodusesõber, Väljaanded

Kui veel pole jõulukinki!

Jõulukuul ilmus looduse raamatukogu sarjas uus raamat “Ameerika metsad”. Raamat käsitleb Põhja- ja Lõuna-Ameerika metsi ja metsandust. Sel teemal pole eesti keeles seni ilmunud ühtegi ülevaatlikku raamatut. Vaadeldakse mõlema mandri metsade liigilist koosseisu, metsanduse eripärasid ja suundumusi, jagatakse isiklikke muljeid retkedest sealsetesse metsadesse. Raamat on varustatud rohkete fotodega. Trükis on ……»

 Eesti Mets

Juhatuse esimehe konkurss

  MTÜ Loodusajakiri kuulutab välja konkursi juhatuse esimehe (vastutava väljaandja) leidmiseks. MTÜ Loodusajakiri põhiliseks tegevuseks on ajakirjade Horisont, Eesti Loodus, Loodusesõber ja Eesti Mets ning muude trükiste kirjastamine. Kandidaadilt eeldame: kõrgharidust, eesti keele oskust kõrgtasemel ja vene ning inglise keele valdamist vähemalt suhtlustasandil. Soovitav on töökogemus kirjastamisalal või ajakirjanduses. Töö ……»

 Väljaanded

Peter Higgs ja Higgsi bosoni lugu

Peter Higgs ja François Englert said oktoobri alguses füüsika Nobeli auhinna Higgsi mehhanismi avastamise eest, mille paikapidavuse kontrollimine nõudis vastava bosoni avastamist. ……»

 Horisont