Eesti Looduse fotovõistlus
2/2011siit metsast

Puidutööstuse ja puittoodete mahuindeks on tänavu kasvanud viiendiku võrra
Statistikaameti andmetel suurenes 2011. aasta esimeses kvartalis puidutööstuse ja puittoodete tootmise mahuindeks võrreldes 2010.
 • Loe lähemalt...

 • Maavalla koda tunneb muret Maardu hiiemetsa ja muude pühapaikade pärast
  Tänavu 12. aprillil saatis Maavalla koda Eesti Vabariigi presidendile, peaministrile, asjaomastele ametkondadele ja üldsusele avalduse, milles nõutakse reaalseid samme hiite ja teiste looduslike pühapaikade kaitseks.
 • Loe lähemalt...

 • Hiiumaa metsaselts sai uusi metsatöömasinaid
  Mai algus tõi rõõmusõnumi Hiiumaa metsaseltsi liikmetele: nende mullu detsembris esitatud metsamasinate soetamise taotlus sai rahastusotsuse. Nn.
 • Loe lähemalt...

 • Kümne aastaga on metsavargused vähenenud ligi kümme korda
  Taasiseseisvumise järel Eesti metsanduse suurimaks probleemiks kerkinud metsavarguste ulatus on nüüdseks õnneks drastiliselt vähenenud, kuigi hõlptulu ihalejaid leidub nüüdki.
  Kümne viimase aastaga on metsavargused riigimetsas vähenenud ligi kümme korda, kinnitab RMK Viljandimaa metsaülem Elor Ilmet. „Puudub turg varastatud materjalile,” toob ta esile peamise põhjuse.
 • Loe lähemalt...

 • Erametsaomanikud tervitavad RMK algatust jagada jahipidamise tulu maaomanikega
  Eesti erametsaliidu (EEML) tegevjuhi Ants Varblase sõnul loob RMK uus jahipidamisvõimaluste pakkumise kord esimese reaalse võimaluse, et küttimise tasust saab osa ka jahipiirkonnas asuv maaomanik. Alates selle aasta märtsist kehtiva uue korra järgi tohib RMK kasutuses olevas jahipiirkonnas jahti pidada ainult maaomaniku nõusolekul.
 • Loe lähemalt...
 •  

  sealt metsast

  Hoiatus Hiina petturfirmade eest
  Viimasel ajal on sagenenud juhtumid, kus Eesti firma saab Hiinast elektronkirjaga tavatult suure tellimuse, kuid tegemist on pettusega, hoiatab EAS. Seni on pöördutud peamiselt puidutööstusettevõtete poole.
 • Loe lähemalt...

 • Saepalgi, -materjali ja vineeri import Jaapanisse on tänavu tõenäoliselt kõigi aegade suurim
  Jaapan vajab üsna kiiresti tehasemaju ja puittooteid, et taastada tänavu märtsi alguses maavärina ja tsunami tõttu hävinenu. Pikemas perspektiivis vineeri, saematerjali ja saepalgi import Jaapanisse ilmselt suureneb.
 • Loe lähemalt...

 • Rootsi varustab Jaapanit puitmajadega
  Jaapani maavärin mõjutab Põhja-Rootsi majandust, kuna seal valmistatakse Jaapanile suures koguses puitmaju. Põhja-Rootsi maakonna Norrlandi puitmajatootja suudaks täisvõimsuse korral valmistada Jaapanisse tarnimiseks kümme maja nädalas.
 • Loe lähemalt...

 • Aasia suure puidunõudluse tõttu kerkivad saepalgi hinnad USA-s ja Kanadas
  Suurenenud nõudluse tõttu Hiinas, Lõuna-Koeras ja Jaapanis on saepalgi hind USA lääneosas tõusnud 20%. Palgi hinnad kerkisid mullu ka USA lõunaosas ja Kanadas, kuid aeglasemas tempos.
 • Loe lähemalt...

 • Libeeria ja Indoneesia allkirjastasid illegaalse puidukaubanduse tõkestamise lepingud
  Libeeria ja Indoneesia on sõlminud Euroopa Liiduga vastastikused kokkulepped, mille eesmärk on pidurdada troopiliste metsade hävingut. Juba varem on Euroopa Liit sõlminud sama laadi kokkuleppeid Ghana, Kameruni, Kesk-Aafrika Vabariigi ja Kongo Vabariigiga.
 • Loe lähemalt...

 • Uuringu järgi vähendab energiapuidu varumine metsamulla viljakust
  Soome, Rootsi ja Norra metsateadlaste üle 20 aasta kestnud uurimuse tulemus on kinnitanud kahtlusi, et kui energiapuitu varudes viiakse metsast peale tüvede ära ka oksad ja ladvad, halvendab see puistu kasvutingimusi. Uurimuses võrreldi puistuid, kus harvendusraiete järel veeti ära vaid tüved, nende puistutega, kust viidi ära kõik raiejäätmed.
 • Loe lähemalt...
 •  

  artiklid

  Metsanduse keskkonnamõjudest
  Kirjutis on jätk 2010. aastal Eesti Metsa kevadnumbris ilmunud artiklile metsade mõjust süsinikuringele ja kliimamuutustele, ja ühtlasi tihedalt seotud Karin Radiko ning Veiko Adermanni kirjutisega siinses ajakirjanumbris.
 • Loe lähemalt...

 • Mets ja kliima: kokkulepped ja tulevik
  Eesti riik on võtnud kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2012. aastaks võrreldes 1990.
 • Loe lähemalt...

 • Rännates Euraasia metsades
  Rahvusvahelisel metsa-aastal on põhjust heita pilk metsadele Eestist kaugemal. Rännak viib Euraasia mandri metsadesse, mida käsitletakse peamiste metsavööndite kaupa.
 • Loe lähemalt...

 • Eesti metsakorraldus läbi aegade
  Rahvusliku metsakorralduse areng on väldanud ligi sajandi. Esimest korda püütakse seda iseloomustada tervikuna algusaegadest kuni tänini.
 • Loe lähemalt...

 • Bioregulaator Rotstop juurepessu vastu
  Bioregulaator Rotstopi katsealade rajamisest Eestis on möödas juba viis aastat. Kas juurepessu antagonist on säilitanud loodusoludes elujõulisuse?
 • Loe lähemalt...

 • Milliste metsandusvaldkondadega tegeleb keskkonnaamet?
  Keskkonnaameti metsaosakond tegeleb puuseemnete ja -taimedega, metsakahjustuste ja ulukitega, raiete koordineerimise ning palju muuga.
 • Loe lähemalt...

 • Metsarekreatsiooni tagamaadest
  RMK loodusaladel ja -keskustes käidi 2010. aastal kokku ligi poolteist miljonit korda.
 • Loe lähemalt...

 • Metsa uuendamise keerdkäigud Järvamaal
  Metsaomandeid on Järvamaal ligikaudu 3950. Uue metsapõlve rajamine pole seal lihtne, nagu mujalgi Eesti erametsades.
 • Loe lähemalt...

 • Lemeks: julgest ideest eduka suurettevõtteni
  Mööda Eestit vuravad metsaveoautod, mis kannavad Lemeksi logo, Lemeksi firmas töötab praegu üle poole tuhande inimese. Lemeksi grupi juhil Jüri Külvikul tekkis idee luua oma ettevõte ülikoolipäevil üle 17 aasta tagasi.
 • Loe lähemalt...
 •  

  metsanädala sündmused

  Kohtusime metsas
  Tänavune metsanädal oli mitmekesine ja tegevusrohke. Anname ülevaate põhisündmustest.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Ajalugu

  Üheksakümmend aastat Lembit Muiste sünnist
  Tuntud Eesti metsateadlase Lembit Muiste 90. sünniaastapäeva puhul meenutame tema elu ja teadustööd.
 • Loe lähemalt...
 •  

  uudiskirjandus

  Sagadi mõis
  Autor Ants Hein
  Suureformaadilise kaunilt kujundatud albumi väljaandja on RMK Sagadi metsakeskus. Ajendiks teadagi see, et üle kolmekümne aasta on mõisa hallanud ja korrastanud Eesti riigimetsa majandajad.
 • Loe lähemalt...

 • Metsanduslikud uurimused 52, 53
  Peatoimetaja Ivar Sibul
  Ainus kodumaine metsateaduslik perioodiline väljaanne ilmub kaks korda aastas. Viimased kaks üllitist pärinevad 2010.
 • Loe lähemalt...

 • Luua metsanduskooli artiklid ja uurimused X
  Koostaja ja vastutav toimetaja
  Veiko Belials
  Tänavu kevadel kogumiku kümnenda aastapäeva puhul ilmunud trükis on tavapärasest kaks korda mahukam. Artikleid nagu ikka mitmekesistel teemadel, alates metsatakseerimisest ja lõpetades õppemetoodikaga.
 • Loe lähemalt...
 •  


  15/11/2012
  23/04/2012
  23/04/2012
  02/04/2012
  19/04/2010
  19/04/2010
  18/12/2009  Mis see on?
  E-posti aadress:
  Liitun:Lahkun: 
  Serverit teenindab EENet