Eesti Looduse fotovõistlus
4/2011Siit metsast

Eesti võtab teiste EL liikmesriikide eeskuju lkasutusele PEFC tarneahela standardi
Eesti metsasertifitseerimise nõukogu otsustas, et Eesti võtab teiste liikmesriikide eeskujul muutmata kujul tarvitusele rahvusvahelise PEFC tarneahela standardi, mis on PEFC metsasertifitseerimise skeemi üks osa. Tarneahela nüüdne standard võeti kasutusele alates 24.
 • Loe lähemalt...

 • Eesti Energia on esimene EMPL-iga liitunud energiatootja
  Eesti metsa- ja puidutööstuse liidu juhatuse otsusega kinnitati liidu uueks liikmeks rahvusvaheline energiaettevõte Eesti Energia AS. Liitu kuulub 51 ettevõtet, sealhulgas neli erialast haridust andvat õppeasutust.
 • Loe lähemalt...

 • Animäe hiiepaika õnnestus säästa
  Tallinna külje all asuva Animäe kandi inimesed plaanisid meeleavaldust, et seista vastu metsafirma lageraietöödele muistse hiiepaiga jalamil, kuid asjad ei läinud nii kaugele ja pühapaik õnnestus päästa suuremate vastuoludeta. Nabala keskkonnakaitse ühingu juht Tanel Ots ütles, et firmaga jõuti kokkuleppele, et hiiepaik jääb alles ning selle ümber jäetakse puhvertsoon, kust puid ei langetata, on vahendanud Reporter.ee.
  Kuigi siin-seal on tekkinud kahtlusi, kui püha see paik Tallinna– Viljandi maantee ääres ikkagi on, ei kahtle Ots selles hetkekski.
 • Loe lähemalt...

 • RMK alustab Endla raba taastamist
  Riigimetsa majandamise keskus hakkab taastama üht Eesti vanimat raba Endla raba, taastades Toodiksaare sihtkaitsevööndi veerežiimi. Kokku läheb see maksma 573 000 eurot.
 • Loe lähemalt...

 • Hea uudis füüsilisest isikust metsaomanikele
  Erametsaomanikke peaks rõõmustama, et tulevast aastast kehtestatakse maksuarvestuse erikord kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamise kohta. Erikorra järgi võib füüsiline isik raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamise tulu saamise aastast arvates kuni kolme aasta jooksul tehtud metsa majandamise kulusid võõrandamistulust maha arvata.
 • Loe lähemalt...
 •  

  sealt metsast

  Bonnis kohtusid Euroopa suurte puude uurijad
  Tänavu 7.–9. oktoobril kogunes Bonnis mõnikümmend Euroopa riikide puudeuurijat, et vahetada teavet jämedaimate, kõrgeimate ja vanimate puude kohta, samuti saada ülevaade eri maade põlispuude uurimise tasemest ja andmestiku põhjalikkusest.
 • Loe lähemalt...
 •  

  artiklid

  Metsanduslik andmehõive ajas, ruumis ja pildis
  Kui taksaator metsast kontorisse jõudis, olid kogutud andmed juba vananema hakanud”, võiks olla tuntud lause tänapäevane ümbersõnastus metsakorralduse seisukohast. Kuidas saada nüüdisaegsete meetoditega võimalikult ajakohane ja objektiivne ülevaade Eesti metsadest?
 • Loe lähemalt...

 • Metsamajandus ja süsiniku sidumine
  Süsiniku sidumine metsades, nii puidus kui ka mullas, on metsanduses endistviisi aktuaalne teema. Artikkel on valminud KIK-i projekti „Metsanduse kliimaprogramm” raames.
 • Loe lähemalt...

 • Kaks aastakümmet metsaseiret Euroopas
  Eelmisel aastal möödus 25 aastat rahvusvahelise metsaseire programmi ICP Forest algusest: esialgu loodi see kaugsaaste konventsiooni (UN Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, LRTAP) ühe rakendusmehhanismina 1985. aastal.
 • Loe lähemalt...

 • Vaagides optimaalset lageraielangi pindala
  Milliseid järeldusi võib teha teadlaste rühma uuringust „Metsade majandamisel eraldisepõhise langi pindala rakendamise mõjude analüüs”?
 • Loe lähemalt...

 • Euroopa suurimal sõjajärgsel raiesmikul
  Eesti metsandusinimesed käisid Põhja-Soomes endisel „Osara raielangil”, mis on teadaolevalt suurim sõjajärgne ühtne raiesmik
  Euroopas.
 • Loe lähemalt...

 • Rännates Aafrika ja Austraalia metsades
  Rahvusvahelise metsa-aasta puhul on vaatluse all Aafrika ja Austraalia eriilmelised metsad, kus autor on ise viibinud.
 • Loe lähemalt...

 • Tänavune puittoodete statistika rõõmustab
  Eesti puittoodete statistika järgi on eksport suurenenud kiiremini kui import. Selle tooterühma väliskaubanduse bilanss oli esimesel
  poolaastal 558 miljoni euroga plussis.
 • Loe lähemalt...

 • Metsast ja raha võimust
  Eesti metsaseltsi tellimusel teeb sõltumatu uuringufirma igal aastal kokkuvõtte avalikust arvamusest metsanduse kohta.
  Tänavu selgus: metsandusinimesed näevad pigem põhjust rõõmustada, aga üldsus ei jaga seda optimismi.
 • Loe lähemalt...

 • Peetri Puit toodab Eesti pikimaid talasid
  2002. aastal alustas Põlvas tööd Eesti erakapitalil põhinev puidutöötlemisettevõte,
  kus asus tööle viis töötajat.
 • Loe lähemalt...

 • Keila-Joa, kaunis park veemängu ja rippsildadega
  Sajanditevanune Keila-Joa park ärkab RMK hoole all uuele elule.

  Kristjan Maasalu, RMK loodushoiuosakonna Tallinna piirkonna juhataja
  Andre Kaur, Tartu ülikooli bioloogiaüliõpilane
 • Loe lähemalt...

 • Leide Kiidjärve huvimetsast ja ümbrusest
  Põlvamaa metskonna Kiidjärve metsandiku metsad, kust voolab läbi Ahja jõgi ja kus paikneb kolm looduskaitseala, on saanud
  nimeks Kiidjärve huvimets. Selles metsas ja lähikonnas fotoaparaadiga uidates on silma hakanud põnevaid leide, mis panevad mõtte liikuma.
 • Loe lähemalt...

 • Tammekultuurid Järvseljal
  Esimesed tammekultuurid rajati Järvseljale 19. sajandi lõpus.
 • Loe lähemalt...
 •  

  uudiskirjandus

  Metsa kõrvalkasutus eestis
  Koostaja Jürgen Kusmin
  Akadeemilise metsaseltsi toimetiste 25. väljaandena on hiljaaegu ilmunud 173-leheküljeline ajalooline ülevaade metsa mitmekülgse kasutamise kohta Eestis.
 • Loe lähemalt...

 • Metsa almanahh 2011
  Koostaja Toivo Meikar
  Eesti metsaselts on andnud välja traditsioonilise aastaraamatu. Juttu on metsanduslikest seltsidest, metsarahva spordisündmustest, metsanduslikust pärandkultuurist, haridusest ja ajaloost.
 • Loe lähemalt...
 •  


  15/11/2012
  23/04/2012
  23/04/2012
  02/04/2012
  19/04/2010
  19/04/2010
  18/12/2009  Mis see on?
  E-posti aadress:
  Liitun:Lahkun: 
  Serverit teenindab EENet