Eesti Looduse fotovõistlus
2/2003toimetaja veerg

Mets ühendab põlvkondi, kuid põlvkonnad ei taha seda mäletada
Aprillis toimunud metsanädala moto oli küll “Mets ühendab põlvkondi”, kuid sageli tundub, et põlvkonnad ei taha seda mäletada. Mõneski metsanädala sõnavõtus rõhutati, et lõigates praegu raieküpseid männikuid ja kuusikuid, lõikame vaarisade töö vilju.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Siit Metsast

  Metsaomanikke ähvardab kaitstavate metsade osakaalu kasv
  Koalitsioonilepingus sisalduv punkt, mis näeb ette rangelt kaitstavate metsade pindala suurendamist, vähendab metsaomanike metsamajandusest saadavat kasu.
  Koalitsioonilepingus pole konkreetselt kirjas, kui palju kavatsetakse suurendada rangelt kaitstavate metsade pindala.
 • Loe lähemalt...

 • Valgamaa palkmajatootja Ritsu käivitas esimese palkmajaliini
  Üks Eesti suurim palkmajatootja AS Ritsu on ehitanud ja käivitanud Balti riikides esimese automatiseeritud ümarpalkmaja tootmisliini.
  Tootmisliin suurendab võimsust kuni kolm korda ning ühtlasi tunduvalt tööoperatsioonide täpsust ja parandab palkamajade kvaliteeti.
 • Loe lähemalt...

 • Eesti Metsataim suurendas aktsiakapitali
  Aktsiaseltsi Eesti Metsataim aktsionäride üldkoosolek kinnitas 23. aprillil aktsiakapitali suurendamise 8,5 miljoni krooni võrra.
 • Loe lähemalt...

 • Rohelised toetasid keskkonnaministrit
  Viis Eesti keskkonnavabaühendust – Eesti Roheline Liikumine, Eestimaa Looduse Fond, ornitoloogiaühing, Tartu üliõpilaste looduskaitsering ja pärandkoosluste kaitse ühing – toetasid 1. mail tehtud ühisavalduses keskkonnaminister Villu Reiljani ettepanekut reguleerida metsakasutust ja vähendada raiemahtusid.
  Avalduse autorid peavad seda koalitsioonilepingusse kirja pandud sammu esimeseks hädavajalikuks teoks nii metsade loodusliku väärtuse säilitamisel kui ka jätkusuutliku metsakasutuse tagamisel.
 • Loe lähemalt...

 • Stora Enso investeerib 50 miljonit
  Pärast enamusosaluse omandamist Sylvesteris selle aasta veebruaris teatas Stora Enso Timber, et kavatseb saematerjali tootmise asemel suurendada eelkõige saetoodangu järeltöötlemise võimsust ning investeerib tänavu sellesse üle 50 miljoni krooni. Juba juunikuus on AS-is Sauga Saeveski käivitunud höövelliin, mis võimaldab hööveldada umbes 80 000 kuupmeetrit peent okaspuulauda, ja AS-is Viljandi Liimpuit 23,5 miljonit krooni maksev liimkomponentide tootmisliin.
 • Loe lähemalt...

 • Kunda sadam ehitab tselluloosiveoks uue kai
  Kunda Nordic Tsemendile kuuluv Kunda sadam ehitab lähiaastatel uue kai, mille kaudu hakkab samasse rajatav tselluloositehas AS Estonian Cell oma toodangut välja vedama.
  Kunda sadama kapten Aadu Nurmsalu ütles, et praegu on algatatud uue kai rajamise ja sellega kaasnevate süvendustööde keskkonnamõju hindamine ning loodetavasti saab detailplaneering valmis juunis või juulis.“
  Tselluloositehase ehitus peaks algama aprillis ning see kestab poolteist kuni kaks aastat,” rääkis Nurmsalu. “Selleks ajaks peame siis ka meie juba mehed olema, kui see toodang hakkab tulema.”
  Nurmsalu sõnul pressitakse haavapuitmass Estonian Celli tehases kokku kahesajakilosteks pakkideks ning veetakse siis sadamalattu laevale laadimist ootama.
 • Loe lähemalt...

 • RMK istutas metsa
  Riigimetsa majandaja RMK korraldas neljas Eesti eri kohas metsa istutamist riigi omandis asuvatel raielankidel.
  RMK pöördus tänavu märtsis kirjaliku infosooviga kõigi kohalike omavalitsuste poole, et nende kaasabil välja selgitada endiselt riigile kuuluvate metsade ulatus, asukoht ning seisukord üle Eesti.
 • Loe lähemalt...

 • Ühiselt metsavaraste vastu
  25.aprillil oli eri ametkondade juhtide nõupidamine, kus arutati, kuidas tõhustada võitlust metsarikkumiste ja puiduvarguste vastu.
  Keskkonnaministeeriumis olid koos keskkonnaminister Villu Reiljan, siseminister Margus Leivo, politsei peadirektor Harry Tuul, riigiprokurör Jüri Pikma, keskkonnainspektsiooni peadirektor Ain Purga ja justiitsministeeriumi asekantsler Priit Kama.
  Keskkonnaminister Villu Reiljani sõnul leiti ümarlaual, et seadusandlik baas paremate tulemuste saavutamiseks on peaaegu piisav, kuid tunduvalt tuleks parandada eri ametkondade koostööd.
  “Eesmärk on protsesse senisest palju intensiivsemalt mõjutada ja kontrollida.
 • Loe lähemalt...
 •  

  sealt metsast

  Allkirjad sai Euroopa metsadeklaratsioon
  Aprilli lõpus Viinis peetud neljandal Euroopa ministrite metsakaitsekonverentsil allkirjastasid ministrid deklaratsiooni “Euroopa metsad – ühine tulu, jagatud vastutus” koos viie resolutsiooniga.
  Allkirjastatud dokumendid käsitlevad metsanduse arengu võtmeküsimusi.
 • Loe lähemalt...

 • Tarantlid päästavad vihmametsa
  Viiskümmend kirurgiliselt märgistatud tarantlit annavad teadlastele teavet Belize'i vihmametsade hävimise kohta.
  Paljusid piirkondi, teiste seas Belize'i vihmametsi Kesk-Ameerikas, on suuresti mõjutanud üksteisele järgnenud inimkultuurid: küll puid raiudes, küll põletades.
 • Loe lähemalt...

 • Küberaktivistid peatasid metsaraie
  Lühikese aja jooksul Soome puidutarbijate arvuteid ummistanud elektronkirjad avaldasid loodetud mõju.
  Greenpeace'i algatatud kampaania Soome viimaste vanade metsade säästmiseks raietest tõi vaid ühe nädala jooksul põhjanaabrite puidukompaniide arvuteisse 3000 protestisõnumit.
 • Loe lähemalt...

 • Shoti kogukonnad saavad vabaks jäänud maade ostu esmaõiguse
  Shotlased on otsustanud väga resoluutsel moel reformida metsamaade jagunemist.Õigused maale ja maa ebavõrdne jaotus on probleem ka mujal, mitte ainult troopilistel aladel. Shotimaal kuulub ligi kaks kolmandikku maast umbes 1200 maaomanikule ja alla seitsme protsendi elanikkonnast evib üle 84 protsendi maad.
 • Loe lähemalt...

 • Ikea Läti firma ehitab uue saeveski
  Ikea mööblitootmis- ja puidutööstusgruppi kuuluv Swedwood Latvia ehitab uue saeveski ning laiendab mööblitootmist.
  Tootmise laiendamiseks, uute seadmete ostmiseks ning varasemate investeeringute taasfinantseerimiseks võttis firma Nordealt lisalaenu 12,46 miljonit eurot.
 • Loe lähemalt...

 • Stora Enso ja UPM-Kymmenen on ühed maailma suurimad
  Stora Enso ja UPM-Kymmenen on ühed maailma suurimad metsatööstusettevõtted, kellel on tehaseid ja metsi neljal mandril. Kuigi firmad on Soome päritoluga, on nad nüüdseks muutunud rahvusvahelisteks.
 • Loe lähemalt...

 • Kinkos ütleb geenimanipulatsioonidele "ei"
  Tubli kolm aastat väldanud võitlus geenmuundatud puude vastu saavutas Ameerika Ühendriikides suure võidu: koopiagigant Kinkos keeldus kasutamast geneetiliselt manipuleeritud puitu tarnivate firmade teeneid.
  Geenmuundatud puud tõotavad töönduslikes istandustes vastupidavust kahjureile, kiiret kasvu ja vähest ligniinisisaldust.
 • Loe lähemalt...

 • Vene metsatööstus on reservid ammendanud
  Nii pealkirjastas oma kokkuvõtte 2002. aastast Lesprom Industry Consulting, kes kasutas peale ametlike andmete 32 regiooni 120 olulisema ettevõtte küsitlustulemusi.
 • Loe lähemalt...
 •  

  artiklid

  Erametsaomanike ühistegevus kiratseb
  Enne Teist maailmasõda oli erametsaomanike huvi ühistegevuse vastu suur. Metsaühingud õhutasid talunikke mitmesuguste riiklike soodustustega rajama metsakultuure ning aitasid neil korraldada metsamaterjalide müüki.
 • Loe lähemalt...

 • Metsaülemana metsanduslike muutuste tuultes
  Aadu Koll töötas pärast EPA lõpetamist aastail 1966–1972 Rakvere metsamajandis abimetsaülemana ja metsaülemana ning 1972–1981 Kohtla-Järve Rohelise Vööndi metsamajandi peametsaülemana. 1981.
 • Loe lähemalt...

 • Puidutööstus jätab kasutamata vaid niiskuse
  Eesti Metsatööstuse Liit (EMTL) on võtnud nõuks metsaasju käsitlevad ajakirjanikud paremini kurssi viia sellega, mis juhtub metsast minema sõidutatud puiduga. Mullusuvisel õppereisil (vt.
 • Loe lähemalt...

 • Eestis on palju sertifitseeritud metsa, kuid vähe sertifitseeritud puitu
  Sertifitseerimise kandev idee on metsade säästev majandamine. Ostes sertifitseeritud kaupa, teab tarbija, et selle tootmisel on kinni peetud teatud reeglitest.
 • Loe lähemalt...

 • Metsa ja ümarpuidu mõõtmise uusi kontrollivõimalusi
  Ümarpuidu ja kasvava metsaga tehtavates tehingutes on sageli keerukas teha kindlaks tegelikku puidumahtu. Nii ostjal kui ka
  müüjal oleks vaja mõõtetulemusi kontrollida.
 • Loe lähemalt...

 • Pargid on ökoloogiliselt väärtuslikud
  Eestis on ohtralt vanu parke. Tihtipeale pööratakse liiga vähe tähelepanu nende ökoloogilisele väärtusele.
 • Loe lähemalt...
 •  

  raamatud

  LUUAMETSANDUSKOOL ARTIKLID JA UURIMUSED II
  2003. aastal ilmunud 106-leheküljelise raamatu
  väljaandja on Luua metsanduskool.
  Kogumik sisaldab Luua metsanduskooli
  õpetajate ja õpilaste artikleid ning uurimusi.
  Käsitletud on üldisemaid ja kitsalt metsanduslikke teemasid.
 • Loe lähemalt...

 • ANDRES MATHIESEN
  Selle aasta metsanädalaks tuli trükist 158-leheküljeline raamat ühest eesti metsateaduse ja -hariduse alusepanijast Andres Mathiesenist. Raamat on ilmunud sarjas “Eesti metsanduse suurmehed” Eesti Metsaseltsi
  väljaandena.
 • Loe lähemalt...
 •  


  15/11/2012
  23/04/2012
  23/04/2012
  02/04/2012
  19/04/2010
  19/04/2010
  18/12/2009  Mis see on?
  E-posti aadress:
  Liitun:Lahkun: 
  Serverit teenindab EENet