Eesti Looduse fotovõistlus
3/2002IN MEMORIAM

Mitmekülgne metsamees - TOOMAS EHRPAIS 15.07.1947 - 31.07.2002
Heinakuu viimasel päeval lahkus meie hulgast oma loometöö tipul traagilise õnnetuse tagajärjel Eesti Metsaseltsi juhatuse liige, Vardi metskonna metsaülem Toomas Ehrpais.
Toomas Ehrpais sündis 15.
 • Loe lähemalt...

 • Väärikas metsaülem - ENN PASTIK 25.01.1942 - 26.07.2002
  26.juulil 2002. aastal lõppes väärika metsamehe elutee.
 • Loe lähemalt...
 •  

  SIIT METSAST

  Ulatuslikud muutused Eesti metsatööstusfirmades
  Augusti esimesel poolel ühinesid senised Eesti juhtivad metsatöötlejad AS Sylvester ja Forestex. Selle tulemusel tekkis Eesti suurim, 2,74 miljardi kroonise käibega eraettevõte.
 • Loe lähemalt...

 • Valitsus saatis metsanduse arengukava Riigikokku
  Valitsus kiitis 11. juunil heaks Eesti metsanduse arengukava aastani 2010 ja saatis selle Riigikokku.
 • Loe lähemalt...

 • Roostal selgusid parimad metsandustöötajad
  19.–21.juunini toimusid Läänemaal Roosta puhkekülas 35. metsatöötajate kutsevõistlused, kus selgitati välja nii kutseala parimad kui ka tublimad sportlased.
 • Loe lähemalt...

 • RMK aitab tormist kahjustatud alasid taasmetsastada
  Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) andis Lääne-Virumaa keskkonnateenistusele tasuta üle ligi 140 000 kuuse- ja kaseistikut, et aidata eelmisel suvel tormis kahjustatud alasid taasmetsastada.
  “Riigimetsas on metsauuendus selleks aastaks praktiliselt lõppenud ning seepärast otsustasime üle jäänud taimed anda muude tormist kahjustatud metsaalade uuendamiseks,” ütles RMK taimlamajanduse osakonna juhataja Esko Krinal.
 • Loe lähemalt...

 • RMK nõukogu valis esimeheks Andres Onemari
  Juuni alul Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) peadirektori kohalt lahkunud Andres Onemar valiti 13. juunil Piirsalus peetud RMK nõukogu istungil selle esimeheks.
 • Loe lähemalt...

 • Tormituul tegi kurja
  Juulis möllanud trombid tekitasid RMK esialgsetel andmetel riigimetsadele kahju rohkem kui 15 miljonit krooni, erametsade kahjuks hindab RMK üle 9 miljoni. Riigimetsas oli kahjustatud metsade tagavara rohkem kui 250 000 tihumeetrit ja pindala ligi 5000 hektarit.
 • Loe lähemalt...

 • RMK matkapäev Harjumaal, Pärnumaal ja Valgamaal
  6.juulil oli RMK matkapäev Tsitres Harjumaal, Soontagana maalinnas Pärnumaal ja Tahevas Valgamaal.
  RMK loodushoiu osakonna juhataja Marge Rammo sõnul on üks RMK eesmärke tutvustada rahvale looduses liikumise võimalusi ning kujundada loodusesse säästlikku suhtumist.
 • Loe lähemalt...

 • Metsahoiu sihtasutus sai toetust LIFE - i programmilt
  Euroopa Komisjon kinnitas LIFE-Nature programmi raames 70 projekti rahastamise. Eestist esitatud kuuest taotlusest rahuldati kaks, nende seas ka projekti “Prioriteetsete metsaelupaigatüüpide kaitse Eestis” rahataotlus.
 • Loe lähemalt...

 • PEFC astub FSC kõrvale
  Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu (EMSN) hakkab valmis saama meie PEFC-süsteemi metsastandardit, mille alusel hakatakse metsi sertima. Seni on Eestis metsi serditud vaid FSC-süsteemi järgi.
 • Loe lähemalt...

 • Metsanduserialad on populaarsed
  Eesti Põllumajandusülikooli vastuvõtukomisjoni andmeil tuli metsamajanduse erialal 25 riiklikule õppekohale 335 avaldust, metsatööstuse 20 kohale 207 avaldust. EPMÜ kõikide erialade konkursi pingereas oli metsamajandus viiendal (13,4 tahtjat ühele kohale) ja metsatööstus (10,4) üheksandal kohal.
 • Loe lähemalt...

 • Metsavargad on järjest kavalamad
  Kuigi politsei raporteerib metsavarguste kahanemisest, näitab see looduskaitsjate arvates vaid varaste oskust mitte sattuda kriminaaluurimise alla. Tänavu esimese poolaastaga registreeris politsei 247 metsavargust.
 • Loe lähemalt...

 • Põhjamaade metsanduse ajaloo seltsid käisid Eestis
  6. – 7.septembril külastasid Eestit Taani, Norra, Rootsi ja Soome metsanduse ajaloo seltsid.
 • Loe lähemalt...

 • RMK hakkab haldama peremeheta metsa
  Vastavalt valitsuses kinnitatud Eesti metsanduse arengukavale valmistub riigimetsa majandaja RMK üle võtma praegu peremeheta metsamaid. Need endiselt riigi omandis olevad metsamaad olid seni maakondlike keskkonnateenistuste hallata.
 • Loe lähemalt...
 •  

  ARTIKLID

  PIIRIDETA Eesti metsatööstus
  Tänavu suvel korraldas Eesti Metsatööstuse
  Liit ringsõidu mööda Eesti metsaja puidutööstusettevõtteid. Põigati ka Lätisse.
 • Loe lähemalt...

 • KAS VALIKRAIED ja püsimetsad sobivad Eestisse?
  Kesk-Euroopas on püsimetsad kui lageraieid vältiv looduslähedase metsanduse võimalus viimasel paaril aastakümnel võitnud suure populaarsuse. Eesti metsaseadus lubab ka kodumaiseid metsi majandada püsimetsana.
 • Loe lähemalt...

 • UUDNE IDEE – metsade ökosüsteemne majandamine
  Ökosüsteemne majandamine tähendab värsket lähenemist metsade säästva arengu teemale. Mõneti võib tõmmata paralleele ökosüsteemse metsade majandamise ja metsade sertimise vahel.
 • Loe lähemalt...

 • KOKKUVÕTVAID ANDMEID 1996.–1997. aasta lageraiealade uuenemise kohta
  Käesolev kirjutis on kevadel Eesti Metsas ilmunud uurimuse järg. Eelmises artiklis olid andmed 2001.
 • Loe lähemalt...

 • Eesti mets tuleks KAPITALISEERIDA
  Erametsaomanikud tajuvad sageli, et ei leia riigilt ega avalikkuselt piisavalt toetust. Põhjused peituvad sügavamal, kui esmapilgul näib.
 • Loe lähemalt...

 • Kokkutulekul kuulutati välja PARIM METSAOMANIK
  Augusti keskel kogunesid keset Vändra metsi kunagisele Kobra talu õuele Eesti erametsaomanikud. Tutvuti Leili Mihkelsoni talu metsadega, arutati erametsanduse probleeme, kuulutati välja tänavune parim metsaomanik.

 • Loe lähemalt...

 • Eestis kasvab võimsaid LEHISPUISTUID
  Looduslikult lehised Eestis ei kasva. Siiski leidub võimsaid puid parkides ja metsades, kuhu nad on istutatud.
 • Loe lähemalt...

 • Puu, millel on Eestis OMA ÜHING
  Maarjakaske peetakse Põhja-Euroopa looduse ainsaks väärispuuks. Sajandi eest tundis talurahvas Eestis maarjakaske üsna hästi.
 • Loe lähemalt...

 • PÕTRADE ARVUKUSE üle peaksime otsustama üheskoos
  Sõjajärgsetel aastatel tõi põtrade arvukuse enneolematu kasv kaasa suuri põdrakahjustusi meie metsadele. 90-ndatel aastatel jäi põtru vähemaks.
 • Loe lähemalt...

 • Süsinikuringe METSAS
  Metsa kasvatamine ja kasutamine mõjutavad kõige otsesemalt seda, milline on süsihappegaasi hulk Maa atmosfääris ja millise osa Maale langevast päikeseenergiast oskame ära kasutada. Metsade osa süsihappegaasi sidujana on üldtunnustatud, ent metsa vanuse mõju sellele protsessile, samuti energeetiline aspekt on tihti jäänud tähelepanu alt välja.

 • Loe lähemalt...

 • Metsatöömasinate SUURPARAADIL
  5 –9. septembril toimus Soomes Jämsänkoskis metsatöömasinate mess.
 • Loe lähemalt...
 •  

  SEALT METSAST

  Kõrgustikumetsad püüavad pilvi
  Austraalia teadlased on avastanud, et kõrgendike vihmametsad põimavad pilvedest hoopis suurema hulga vett, kui otseselt vihmana maha sajab.
  Austraalia vihmametsade uurimise koostöökeskuse rühmajuht David McJannet tunnistab, et kuni viimaste aegadeni vihmametsade osa veeringes kahetsusväärselt ühekülgselt mõistetud. Teati küll, kuidas metsad vooge ohjeldavad ja kuivaperioodil rannikujõgesid veega varustavad.
 • Loe lähemalt...

 • Portugalis möllasid metsatulekahjud
  Juuli lõpul pääses tuli valla Lõuna- Portugalis asuva Guadiana looduspargi väärtuslikes metsades.
  1995. aastal asutatud Guadiana oru looduspark haarab 70 000 hektaril enda alla ühe Lõuna-Euroopa kõige väärtuslikuma jõeoru-ökosüsteemi ja muidki liigirikkaid alasid.
 • Loe lähemalt...

 • Norra metsa suurmüük on peatatud
  Metsafirma Norske Skog üritab maha müüa kõiki oma metsavaldusi Norras. See on osa firma strateegiast, mille kohaselt kavatsetakse edaspidi keskenduda vaid paberi tootmisele.
 • Loe lähemalt...

 • Värskeid andmeid serditud puidu kohta maailmas
  ÜRO metsatööstuse turuülevaates aastateks 2001–2002 (UNECE/ FAO Forest Products Annual Market Review, 2001–2002) on vaatluse all ka serditud puidu levik maailmas. 2002.
 • Loe lähemalt...

 • Amuuri metsad kaitse all
  Juuni lõpul kuulutas Kaug-Ida kuberner Leonid Korotkov kuus Amuuri jõgikonna metsapiirkonda kaitsealadeks.
  Sellel maalahmakal – 1,7 miljonit aakrit – lõpetatakse igasugune töönduslik tegevus, küll on osa maid kuulutatud evenkidest põliselanike jaoks traditsioonilise kasutuse aladeks.
 • Loe lähemalt...

 • Venemaa “ööraidurid” luubi alla
  Venemaa riiginõukogu presiidium ja valitsus tunnistasid juulis riigi metsamajanduse esmatähtsaks küsimuseks.
  President Putini hinnangul pole metsasektori juhtimisel veel suudetud jõuda tsiviliseeritud tasemele, olemas on vaid “ööraidurite” majandusmudel.
 • Loe lähemalt...

 • Krakatau - looduslik metsalabor
  Masendava kiirusega kaduvad vihmametsad on koduks põnevatele ökosüsteemidele. Hollandi teadlased otsivad Indoneesias, Krakatau saartel, vastust küsimusele, kas sellised ökosüsteemid suudavad taastuda.
  1883.
 • Loe lähemalt...

 • Rootslased säästavad metsi
  Üks viieteistkümnest Rootsi parlamendi 1999. aasta aprillis vastu võetud keskkonnakvaliteedi eesmärgist on jõuda ühe inimpõlve jooksul säästva metsamajanduseni.
 • Loe lähemalt...
 •  

  TOIMETAJA VEERG

  Kas olla optimist või pessimist?
  Tänavuse suve põrutav uudis oli teade, et AS Sylvester ja Stora Enso Timber on sõlminud eelkokkuleppe müüa 66% Sylvesteri aktsiatest. Teisisõnu: Eesti suurim metsatööstusfirma müüakse maailmas suuruselt teisele kohale tõusnud metsafirmale.
 • Loe lähemalt...
 •  


  15/11/2012
  23/04/2012
  23/04/2012
  02/04/2012
  19/04/2010
  19/04/2010
  18/12/2009  Mis see on?
  E-posti aadress:
  Liitun:Lahkun: 
  Serverit teenindab EENet