Eesti Looduse fotovõistlus
2/2006Siit metsast

Riik hakkab hüvitama kaitsealuste metsloomade tehtud kahju
Valitsus kiitis 11. mail heaks seadusemuudatuse, mille järgi hakkab riik inimestele hüvitama kaitsealuste liikide, näiteks karu, hundi, ilvese või kotkaste tekitatud kahju.
 • Loe lähemalt...

 • Röövraiujad said karistuse
  Viru maakohus määras tänavu maikuus kahele Lõuna-Eesti mehele kummalegi ligi 18 000 krooni suuruse karistuse ülemöödunud aastal Lääne-Virumaal toime pandud röövraie eest.
  Peale selle tuleb meestel hüvitada kokku peaaegu veerand miljoni kroonini ulatuv keskkonnakahju.
 • Loe lähemalt...

 • Eestis on praegu rekordkogus metsa
  Umbes viiendik töötleva tööstuse lisandväärtusest tekib puidul baseeruvast tegevusest. Metsatööstus annab tööd üle veerandsajale tuhandele inimesele.
 • Loe lähemalt...

 • Eesti erametsaliit ja OÜ Jaotusvõrk otsisid lahendusi metsaomanike probleemidele
  12. mail 2006 toimunud erametsaliidu ja OÜ Jaotusvõrk esindajate kohtumisel olid arutluse all metsaomanikele muret tegevad probleemid: elektriliinide kaitsevööndite puhastamine, metsaomanike teavitamine töödest ning kompensatsioonide maksmine.
 • Loe lähemalt...

 • Viissada läänevirulast aitasid metsa istutada
  Kolmandat aastat kutsus Riigi metsa Majandamise Keskus vabatahtlikke metsa istutama. 16.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Sealt metsast

  Läti metsaomanik:püsimetsandus on parim
  Kui Eesti uus metsaseaduseelnõu välistab sisuliselt valikraie kui majandamismeetodi tulundusmetsas, siis Lätis majandavad mitmed metsaomanikud eksperimendi korras oma metsi püsimetsadena ning on tulemustega väga rahul. Üks n.-ö mudelmetsa omanikest on Ziedonis Vilcins, kelle metsad asuvad Riiast 100 kilomeetrit põhja pool.
 • Loe lähemalt...

 • Maailma metsi laastab alepõllundus
  Ikka veel tarbitakse umbes pool maailmas raiutavast puidust kütteks ning suur osa metsi langeb tuleroaks seetõttu, et põllumaadele ruumi teha.
  ÜRO organisatsioon FAO sedastab, et maailma metsade pindala väheneb endiselt, kuid selle ulatus on varem arvatust väiksem.
  Aastatel 2000–2005 vähenes maailma metsade pindala keskmiselt 7,3 miljonit hektarit aastas.
 • Loe lähemalt...

 • Jaapanit ähvardab puidust söögipulkade kriis
  Jaapanlased võivad varsti oma lemmiksöögiriistadest, puidust söögipulkadest ilma jääda, kuna Hiina kehtestas metsa üleraie kartuses pulkadele viieprotsendilise maksu.
  Hiina toidupulki tootvad firmad tõstsid uue maksu tõttu hindu umbes 30% ning kavas on tõsta veel 20%.
 • Loe lähemalt...

 • Amazonases asuv rahvuspark pääseb maanteest
  Brasiilia riiklik naftakompanii Petrobras loobus plaanist ehitada uus tee Yasuni rahvusparki, mis asub Ecuadori Amasoonias. Firma ei ole seni loobunud kavatsusest hakata rahvuspargis naftat puurima, kuid kinnitab, et puurimispiirkonnaga hakatakse ühendust pidama kopterite abil.
 • Loe lähemalt...

 • Euroopa riigimetsade majandajad asutasid oma ühenduse
  3. mail kogunesid Brüsselisse Euroopa riigimetsi majandavate organisatsioonide esindajad, et pidada esimene ühenduse üldkoosolek.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Metsanädal

  Metsanädalal vaeti muutuvat metsandust
  Tänavuse metsanädala deviis oli “Mets muutub ja muudab”. Nädal kuulutati avatuks seekordses metsapealinnas Kundas.
 • Loe lähemalt...
 •  

  artiklid

  Kunda tselluloositehas hakkas tööle
  See tehas näeb eemalt välja lausa kubistlikult korrapärane. Lähenedes ei ole õhus üldse tunda teravat lõhna, mis on tuttav Kehra tselluloositehasest.
 • Loe lähemalt...

 • Metsageneetilisi ressursse kaitstakse nii Eestis kui ka Euroopas
  Metsaselektsiooni printsiipe on Eestis teadlikult rakendatud ligi kaks sajandit. Tänapäeval arendatakse seda valdkonda üleeuroopalises koostöös.
 • Loe lähemalt...

 • Eesti metsaliigid Euroopa looduskaitse raamistikus
  Euroopa Liidu liikmesmaana peame tagama sadakonna üleeuroopalise tähtsusega taime- ja loomaliigi kaitse ja püsimise. Neist ligi nelikümmend liiki on kas kogu oma elu vältel või mõnda aega seotud metsaga.
 • Loe lähemalt...

 • Erametsanduse arengukava valmis
  Eesti erametsandus on taasiseseisvumise järel saanud areneda ligi 15 aastat. Algul
  nii lootusi kui ka pettumusi toonud areng jõudis uude etappi 2003.
 • Loe lähemalt...

 • Enneolematu üraskirüüste Kanada männikutes
  Kanada metsandus seisab silmitsi oma ajaloo suurima putukarüüstega. Katastroofi põhjustaja on mäestiku-männiürask.
 • Loe lähemalt...

 • Eesti riigimets metsatüpoloogia vaatekohast
  Metsakorralduses on kasvukohatüüp kasutusel ühe puistut kirjeldava parameetrina. Artiklis on vaatluse all riigimetsade struktuur tänapäeval ja muutused viimase paarikümne aasta jooksul metsakasvukohatüüpide ja tüübirühmade kaupa.
 • Loe lähemalt...

 • RMK edendab koolilaste metsateadlikkust
  Üks RMK eesmärke on edendada metsa- ja loodusteadlikkust. Tutvustatakse metsaloodust, metsa majandamist ja metsanduslikku pärandit ning kujundatakse säästlikke väärtushinnanguid.
 • Loe lähemalt...

 • Metsa ilme vajab suuremat tähelepanu
  Mida arvatakse metsa kui Eesti suurima puhkekeskkonna praegusest ilmest? Äsjane küsitlus näitas, et eriti rahul ei olda.
 • Loe lähemalt...

 • Metsandusest, pärandkultuurist ja kultuuripärandist
  Praegusajal on metsa tähendus võrreldes varasemate aegadega tunduvalt muutunud. Võiks öelda: selleks et mets säilitaks nüüdsel ajal oma metsikuse, peavad metsamehed olema küllaldaselt haritud.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Raamatud

  METSASÕBRA TEATMIK
  METSASÕBRA TEATMIK
  Veiko Belials
  Metsanädala paiku ilmunud 55-leheküljelises kenade värvipiltidega trükises on kõne all suur hulk metsaga seotud teemasid: metsaökoloogia, metsaelustik, raied, puidu kasutus jms. Põnevaid kilde pakutakse peatükis “Huvitavaid fakte hiiglaste maailmast”.
 • Loe lähemalt...

 • Puiduteadus
  Puiduteadus
  Endel Saarman, Udo Veibri

  Mitu aastat kestnud töö tulemusena on nüüd Eesti metsaseltsi väljaandena ilmunud väga mahukas raamat: 560 lehekülge. Trükis on rikkalikult illustreeritud värvitahvlite ja -fotodega.
 • Loe lähemalt...
 •  


  15/11/2012
  23/04/2012
  23/04/2012
  02/04/2012
  19/04/2010
  19/04/2010
  18/12/2009  Mis see on?
  E-posti aadress:
  Liitun:Lahkun: 
  Serverit teenindab EENet