Eesti Looduse fotovõistlus
3/2006Siit Metsast

Eestlased võitsid Otepääl peetud metsaraie maailmameistrivõistlused
Eestis peeti 16.–19. augustil metsaraie maailmameistrivõistlused.
 • Loe lähemalt...

 • Saeveskid puidunäljas
  Stora Enso Metsa juht Rait Hiiepuu näeks meelsasti, et Venemaalt puidu ostmiseks kuluv miljard krooni läheks hoopiski Eesti metsaomaniku taskusse. Eestis on saeveskite normaalseks tööks vajalikud metsavarud olemas.
 • Loe lähemalt...

 • Tutvustati bioenergia tulevikuplaane
  Põllumajandusministeerium tutvustas 29. augustil biomassi ja bioenergia tootjatele, mida riik on teinud ja plaanib teha, edendamaks taastuvenergia tootmist.
 • Loe lähemalt...

 • Rekordiliselt palju metsatulekahjusid
  Alates 1. juunist on päästjad pidanud tõrjuma ligi 1500 metsatulekahju.
 • Loe lähemalt...

 • Lillis sirgub ainulaadne künnapuumets
  Läti piiri ääres asuva Nava talu maadel kasvab kaks suurt künnapuud, Jaak ja Reet. Nende ümber sirgub palju järgmise ja ülejärgmise põlve puukesi, millest kunagi peaks saama võimas mets.
 • Loe lähemalt...

 • Tänavune parim talu metsamajandaja on Erki Sok
  Eesti erametsaliit korraldas tänavu kolmeteistkümnendat korda parima erametsamajandaja konkursi. Kui varem on hinnatud peamiselt talumetsas tehtud tööde mahtu ja kvaliteeti, siis nüüd tuleb komisjonil üha enam vaagida neid talunikke, kes on teinud tõsise panuse kultuuripärandi või loodusväärtuste hoiusse.
 • Loe lähemalt...

 • Kaitsealuste liikide elupaiku ei tohi häirida
  Keskkonnainspektsiooni Võrumaa osakonna Valga büroo inspektorid kontrollisid septembrikuus maakonnas leiduvate kaitsealuste liikide püsielupaiku. Rikkumisi ei ole senini avastatud.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Sealt Metsast

  Rootsit laastas ajaloo suurim metsapõleng
  Põhja-Rootsis puhkes juuli teise nädala lõpus ulatuslik tulekahju, mis hävitas ligikaudu tuhat hektarit metsa. Bodeni linna tuletõrjeülema Bengt Nilssoni sõnul möllas Luleåst loode poole jäävas Bodträskforsi piirkonnas Rootsi ajaloo suurim metsapõleng.
 • Loe lähemalt...

 • Leningradi oblasti tulekahjud on laskeharjutuste ja treeningpommitamiste tagajärg
  Kuberner lubas karistada suvel Eesti ja Soome suitsu alla matnud Leningradi oblasti tulekahjude süüdlasi, eriti saavad nahutada sõjaväelased. Vene Föderatsiooni eriolukordade ministeeriumi peavalitsuse ülem Leningradi oblastis Vladimir Kudrjavtsev kandis 15.
 • Loe lähemalt...

 • Sõda on hävitanud Liibanoni seedreid
  Liibanoni seedrid, piiblist tuntud puud, võivad Iisraeli-Liibanoni konfliktis sootuks otsa saada. Üks väheseid paiku, kus piiblipuud kasvavad, on UNESCO biosfäärikaitseala Lõuna-Liibanonis.
 • Loe lähemalt...

 • Sajandiga on maakeralt kadunud umbes pooled mangroovimetsadest
  Üleilmsest kliimamuutusest tingitud merepinna tõus ähvardab hävitada suure osa Vaikse ookeani lõunaosa saarte rannajoone mangroovisaludest. Mangroovimetsad kaitsevad rannajoont, vähendades lainete energiat, nad toimivad saastefiltritena ning pakuvad elu- ja sigimispaiku paljudele kaladele.
 • Loe lähemalt...

 • Soome metsauurijad soovitavad energiapuidu tuha metsa tagasi viia
  Soome metsauurimisasutus (Metla) soovitab energiatootmiseks põletatud puude tuha tagasi metsa tuua. Metsaraiega viiakse metsast välja olulisi toitaineid, mis tuhaga metsa tagasi toodaks.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Artiklid

  Huvirühmad hindasid Eesti metsandust
  Keskkonnaministeerium alustas metsasektori kommunikatsioonistrateegia ja sellest tuleneva valdkonnaülese kommunikatsiooni­­-kava väljatöötamist. Et selgitada välja lähteolukord, tehti metsasektori olulisemate organisatsioonide ja institutsioonide seas küsitlus.
 • Loe lähemalt...

 • Metsaklaster vajab sihikindlat arendamist
  Metsanduses võib tööstusklastrit käsitleda kui metsa- ja puidutööstuse ja sellega seotud ettevõtete ja muude organisatsioonide kogu, kus iga liige on oluline konkurentsivõime huvides. Artikkel põhineb tänavuse metsanädala visioonikonverentsi ettekandel.
 • Loe lähemalt...

 • Euroliidu metsanduse tegevuskava mõjutab Eesti metsapoliitikat
  Tänavu juuni keskpaigas esitas Euroopa Ühenduste Komisjon Euroopa Nõukogule ja Parlamendile metsanduse tegevuskava eelnõu. Vaid 13-leheküljeline dokument on tähtis ka Eesti metsapoliitika arendamise seisukohalt.
 • Loe lähemalt...

 • Metsakasvataja peab soostunud metsa kuivendama
  Viimasel ajal on püütud kujundada negatiivset hoiakut metsakuivenduse suhtes. Meenutagem metsade soostumise ja metsakuivenduse aabitsatõdesid metsakasvatuse seisukohalt.
 • Loe lähemalt...

 • Jarl Branting, metsaomanik Rootsis ja Leedus
  Jarl Branting on alates 1996. aastast olnud Leedu aukonsul Rootsis.
 • Loe lähemalt...

 • Tartumaa erametsaomanikke huvitab metsa mitmekülgne kasutus
  2006. aastal tegin keskkonnaministeeriumi tellimusel ja toel Tartumaa erametsaomanike seas küsitluse metsa mitmekülgse kasutuse kohta.
 • Loe lähemalt...

 • Nahkhiired, tähelepanu väärivad metsaasukad
  2004. aasta detsembris kinnitas keskkonnaminister nahkhiirte kaitsekorralduskava.
 • Loe lähemalt...

 • Lapsed metsaloodusega sinasõbraks
  Jätkub eelmises Eesti Metsas alanud sari, kus tutvustatakse RMK tegevust laste metsateadlikkuse arendamisel. Seekord on vaatluse all metsalooduse vahendamise konkreetsed näited.
 • Loe lähemalt...

 • 350 aastat metsanduse algusest Erastvere mõisas
  Erastvere mõisa parki valitses kunagi Rootsi kuninga metsaülem, siin asub Lõuna-Eesti suurim hästi läbiuuritud tammik. Vahest kõige olulisem on asjaolu, et Erastvere parki on praeguseni pidevalt hooldatud.
 • Loe lähemalt...

 • 140 aastat Eduard Schabaki sünnist
  Eesti Vabariigi metsakorralduse organisatsiooni rajamine ja areng on lahutamatult seotud Eduard Schabaki nimega. Artiklis on vaatluse all tema teened sel alal.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Raamatud

  Puuseened pargi- ja ilupuudel
  Puuseened pargi-
  ja ilupuudel
  Sulev Järve

  Maalehe Raamatu väljaandena on tänavu ilmunud 127-leheküljeline raamat puudel kasvavatest seentest. Teose algul on asjatundlikult käsitletud puuseente arengut ja määramise võtteid.
 • Loe lähemalt...

 • Väike metsamarjaraamat
  Väike metsamarjaraamat
  Ann Marvet

  Raamatuke on hiljuti ilmunud Maalehe Raamatu taskuraamatute sarjas. 85-leheküljelises trükises on tutvustatud 38 Eesti metsamarjataime.
 • Loe lähemalt...

 • Eesti metsaseltsi 15 tegevusaastat 1991-2006
  Eesti metsaseltsi
  15 tegevusaastat
  1991–2006

  Eesti metsaseltsi üllitatud 40-leheküljeline brošüür annab ülevaate sellest, mida on Eesti metsaselts vabariigi taasiseseisvumise eelõhtul ja selle järel korda saatnud. Kõigepealt on tutvustatud metsaseltsi eelkäijaid ning esitatud Eesti metsaseltsi käsitlevate kirjutiste loetelu.
 • Loe lähemalt...
 •  


  15/11/2012
  23/04/2012
  23/04/2012
  02/04/2012
  19/04/2010
  19/04/2010
  18/12/2009  Mis see on?
  E-posti aadress:
  Liitun:Lahkun: 
  Serverit teenindab EENet