Eesti Looduse fotovõistlus
1/2003Siit Metsast
Satelliit fotografeeris metsade lageraiet

23.jaanuaril tutvustati keskkonnaministeeriumis
Eesti metsadest tehtud satelliidipilte, kust on
näha paari viimase aasta jooksul tehtud lageraied. Kaardistamise projekti juhtis keskkonnaministeeriumi tellimusel Tartu observatoorium. Kava maksumus oli 150 000 krooni ja seda rahastas keskkonnainvesteeringute keskus. Ministeeriumi
kinnitusel tõestasid tulemused, et metsade
statistiline inventeerimine annab lageraiete
mahust tõese pildi: satelliitkaardistamisel
saadud pindala hinnangud langevad nendega hästi kokku.
Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Olav Etverki sõnul on satelliidipildilt kaardistamise eelis see, et peale raiete pindala saab teada ka konkreetsed raiete kohad. "Pilt on senisest märksa konkreetsem ja ülevaatlikum. Kaarti saab kasutada metsamajandusliku tegevuse järelevalves ja iseäranis kasulik on see metsauuendamise kohustuse täitmise jälgimiseks," ütles Etverk.
Kasutatud kaadrid ei hõlma küll kogu Eestit ja võivad sisaldada mitmesugustel põhjustel andmetöötlemisel tekkinud vigu, kuid annavad siiski hea pildi vaadeldud ajavahemikul tehtud raietest. Et anda lõplikku hinnangut projekti õnnestumise kohta, ootab keskkonnaministeerium ära maakondade keskkonnateenistuste metsaspetsialistide hinnangu. Kui hinnang
keskkonnateenistusest tuleb positiivne, on
edaspidi kavas hakata selliseid uuringuid
korraldama järjekindlalt.
Niisugune lageraiete kaardistamine annab vastuse, kus pole metsa uuendatud ja kus oleks vaja seda riigi toetusel teha. Samuti võimaldab kaardiandmete võrdlemine esitatud paberitega ja ülevaatus looduses määrata, kas metsa on raiutud rohkem kui lubatud. See võib omakorda
aidata õigusrikkumiste jälile.Keskkonnaministeerium/Roheline Värav

Artiklile ei ole kommentaare
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet