Eesti Looduse fotovõistlus
4/2010Siit metsast
Valitsus kiitis heaks metsaseaduse muudatused

Vabariigi Valitsus kiitis 21. oktoobril heaks metsaseaduse muudatused, mis loovad võimaluse võtta tarvitusele digitaalne veoseleht ja tagastada metsateatis digikujul ning muudavad paindlikumaks riigimetsa majandajate uuendusraie arvestamise.
Edaspidi kehtestab keskkonnaminister veoselehe vorminõuded, sealjuures nende andmete loetelu, mis peavad veoselehel igal juhul kajastuma. Tänu muudatusele saab võtta kasutusele digitaalse veoselehe. Eelnõu järgi saab keskkonnaamet tagastada kontrollitud ning tegevust lubava või keelava märkega metsateatise esitajale elektrooniliselt allkirjastatuna või isiku tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu. Muudatusega lüheneb metsamajandamise kavandamise aeg.
Suured riigimetsa majandajad, kes majandavad oma metsi arvestuslangi alusel, saavad edaspidi kavandada uuendusraie optimaalse pindala viieks aastaks senise ühe aasta asemel. Uus meetod võimaldab hajutada ühe aastaga seostuvaid ning eelkõige ilmast tulenevaid mõjusid ja riske. Raiemahud oluliselt ei muutu, sest pikema perioodi keskmine raiemaht vastab praegu kehtestatavale ühe aasta raiemahule.
Kavandatava optimaalse uuendusraie pindala tuleb kooskõlastada keskkonnateabe keskusega. Nii muutub uuendusraiete määramine läbipaistvamaks ning paremini jälgitavaks, see on oluline metsade jätkusuutlikkuse tagamisel.Keskkonnaministeerium

Artiklile ei ole kommentaare
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet