Eesti Looduse fotovõistlus
4/2012Ajalugu
Roomas toimus ÜRO metsanduskomitee istung

24.–28. septembril toimus Roomas ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni 21. metsanduskomitee istung ja peeti maailma
metsanädalat.

ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni 21. metsanduskomitee istung (Committee on Forestry, COFO) toimus tavapäraselt Roomas. Ühtlasi oli samal ajal Itaalias järjekorras kolmas maailma metsanädal. Metsanädala motoks oli „Metsad: inimarengu roheline rada” (Forests: a green pathway for human development).
Maailma liidrid leppisid Rio+20 kohtumisel käesoleva aasta juunis kokku, et metsadel on ka edaspidi oluline roll mitmete säästva arengu eesmärkide täitmisel. Selleks, et seda rolli paremini täita, keskendus COFO sel korral Rio+20 eesmärkide täitmisele ja püüdis kaardistada tähtsamate teemade valdkonnad, kus metsandusel on oluline panus. Sellisteks võtmeteemadeks on üldistatult:
• metsanduse ja keskkonna ning maakasutuspoliitikate integreerimine;
• metsad, puud ja inimesed koos „elavas maastikus”; võti maaelu arenguks;
• jätkusuutliku metsamajanduse finantsbaasi laiendamine;
• teadmistepõhiste otsuste langetamiseks parema taustainfo kogumine.
Säästva arengu eesmärkide täitmiseks julgustati FAO liikmesriike propageerima metsa ja sellest saadavate hüvede kasutamist ning integreerima metsakasutuse eesmärke teistesse riiklikesse poliitikatesse. FAO ülesandeks jäi otsida võimalusi metsanduse rolli ja panuse tugevdamiseks rohelisele majandusele üleminekul. Täiendavalt rõhutati metsade tulekaitse eesmärkide seostamise vajadust teiste poliitikatega.
COFO-l tutvustati järjekordset ülevaadet maailma metsade seisundist. Ülevaadet koostatakse aastast 1995, üldjuhul iga kahe aasta järel ning seekordne oli järjekorras juba kümnes. Kui varasemalt on olnud tegemist sisuliste ülevaadetega, siis sel korral keskenduti pigem ajaloosündmuste arengutele ning metsanduse rollile moodsa maailma tekkes.
Ajal, mil inimkond otsib võimalusi rohelisema majanduse poole liikumiseks, muutub üha ilmsemaks asjaolu, et metsad, metsandus ja puidukasutus peab selles üha suuremat osakaalu omama. Ülevaates kirjeldatakse ilmekalt metsade rolli inimkonna arengutes, leitakse tugevaid seoseid sotsiaalsete ja majanduslike arengute ja metsakasutuse intensiivsuse vahel. Mida suurem on olnud majanduslangus, seda enam on ilmnenud ka metsade väärkasutamist.
Tulevikku vaadates soovitab FAO investeerida metsastamise suurendamist tagavatesse tegevustesse ja metsade poolt pakutavatesse ökosüsteemide teenustesse. Leitakse, et toetamist vajavad eelkõige väikse ja keskmise suurusega metsandusettevõtted, samuti soolise võrdõiguslikkuse tagamine metsanduses. Üha olulisemaks muutub puidu ja puidujäätmete kasutamine energeetikas ning metsade kasutamises positiivse mõju selgitamine laiemale avalikkusele.
Kolmandat korda toimus koos COFO-ga maailma metsanädal. FAO poolt toetatud algatuse raames korraldati mitmeid kohtumisi ja peeti ridamisi ettekandeid. Metsanädala eesmärgiks on tutvustada metsanduse olulisust kogu ühiskonnale, mistõttu keskendus seekordne sõnum metsanduse rollile rohelises majanduses.Marku Lamp, keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja

Artiklile ei ole kommentaare
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet