Eesti Looduse fotovõistlus
3/2003Siit metsast
Okaspuumetsi on vaja säästa

Juuli lõpus jõustus keskkonnaministri määrus, mis kehtestab raiepiirangud alla 100-aastastes männikutes ja 80-aastastes kuusikutes.
Määrus lubab okaspuumetsades lageraiet teha vaid puistu vanuse ja täiuse järgi. Varem kehtinud kord andis võimaluse okaspuude lageraieks ka rinnasdiameetri järgi. Haigete ja väheväärtuslike puude raiumise kohta reeglid ei muutu, kõnealune määrus keelab tervete tugevate okaspuude lageraie enne küpsusvanust.
Ilmse üleraie tõttu kuusikutes ja männikutes ei ole eelküpse okaspuu raiumine õigustatud.
Metsaomaniku olukorda uus määrus märgatavalt ei muuda, sest ka seni on metsakorralduskava koostamisel valdavalt lähtutud puistu vanusest ja täiusest. Enne uue määruse kehtima hakkamist esitatud nõuetekohase metsateatiste põhjal võib plaanitud raieid teha.
Keskkonnaministeerium ei ole nõus Eesti Metsatööstuse Liidu tegevdirektori Andres Talijärve seisukohaga, et määrus on majanduslikult põhjendamata. “Metsatöösturite selline seisukoht tekitab hämmingut, kuna määrus teenib otseselt jätkusuutliku metsa majandamise huve,” ütles keskkonnaminister Villu Reiljan. Tema sõnutsi tähendab määrus töösturite jaoks stabiilselt raiekõlbliku metsa olemasolu ka tulevikus.KKM

Loe kommentaare (1)
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet