Eesti Looduse fotovõistlus
3/2005Siit metsast
Vabariigi valitsuses arutati Eesti ja Soome vahelist ühisrakendusprojekti kokkulepet

1. septembril peetud valitsuse istungil kiideti nimetatud valitsuse kokkulepe heaks. Eesti riigi poolt volitati kokkuleppele alla kirjutama keskkonnaminister Villu Reiljanit. Nimetatud kokkuleppe siht on vähendada kasvuhoonegaaside heidet viisil, mis on kooskõlas konventsiooni ja Kyoto protokolliga, s.o. ühikute ülekandmise teel. Tamsalu hakkpuidukatla ühisrakendusprojekt viidi ellu juba aastal 2001, kui täpsed ühisrakenduse protseduurid polnud veel välja kujunenud. Projekti tulemusel paigaldati Tamsalu alevikku uus biomassiga köetav katel, mille võimsus on 2,5 MW.
Kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli kohaselt tuleb Eestil aastatel 2008–2012 vähendada kasvuhoonegaaside heidet 1990. aastaga võrreldes 8%. Kyoto protokolli osalised võivad kasvuhoonegaaside heidet vähendada teistelt protokolliosalistelt heitekvoote ostes. Kasvuhoonegaaside heite vähendamine saavutatakse ühisrakendusprojekte ellu viies. Ühisrakenduse üldine alus on riikidevaheline vastastikuse mõistmise memorandum või kokkulepe ning konkreetsete projektide alus on valitsustevaheline kokkulepe. Ühisrakendus on Eesti jaoks paljulubav rahvusvahelise koostöö viis, eelkõige aidates tuua riiki investeeringuid.Eesti Mets

Artiklile ei ole kommentaare
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet