Eesti Looduse fotovõistlus
4/2005siit metsast
Erametsaomanikud hakkavad rohkem toetust saama

Novembri viimasel nädalal jõustus keskkonnaministri määrus, mille järgi täpsustus erametsanduse toetamise kord. Toetuste andmist hakkab korraldama SA Erametsakeskus. Konkreetsete reeglite kehtestamine erametsanduse toetamiseks aitab kaasa üldisele teadlikkuse tõusule ning metsakasvatustöödele. Sellega aga tehakse panus Eesti metsaressursi kasutamisse säästva metsanduse põhimõtete kohaselt. Andes metsaühistutele õiguse taotleda toetust, hoogustame metsanduslikku ühistegevust. Jõustunud määruse alusel on võimalik näiteks taotleda toetust erametsaomanike koolitamiseks, maapinna ettevalmistamiseks ja looduslikule uuenemisele kaasaaitamiseks, raiesmike uuendamiseks, metsastamiseks ning ka noore metsa hooldamiseks. Samuti võib toetust saada metsamajandusliku koostööprojekti elluviimiseks, erametsade naabrusvalve korraldamiseks, metsaparandustööde tegemiseks, metsakahjustuste ennetamiseks/hüvitamiseks või metsamajandamiskava koostamiseks. Nende tööde väljavalimisel on lähtutud nii Riigikogus kinnitatud Eesti metsapoliitikast, Eesti metsanduse arengukavast aastani 2010 ning metsaseaduses sätestatud põhimõtetest. Kui aastal 2000 oli erametsaomanikele suunatud toetuste kogusumma üle 400 000 krooni, siis 2005. aastal on see üle 13 miljoni krooni.SA Erametsakeskus

Loe kommentaare (1)
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet