Eesti Looduse fotovõistlus
1/2006Artiklid

Raiemahtudest ilma emotsioonideta
Artiklis püütakse selgust tuua segases teemas: kui palju on Eestis tegelikult metsi raiutud ja kas raiete maht on olnud optimaalne.

 • Loe lähemalt...

 • Euroopa metsanduse tegevuskava ulatub aastani 2013
  Euroopa Liidu riigid on asunud alalise metsanduskomitee koordineerimisel koostama metsanduse tegevuskava aastani 2013. See dokument peaks sõnastama lähiaastate olulised tegevused, et viia ellu aastast 1989 kehtiv metsastrateegia.
 • Loe lähemalt...

 • Leedu ümarpuiduturg globaliseerumise haardes
  Kui palju suudavad riiklikud ja eravalduses olevad metsad anda ümarpuitu? Kuidas tuleks seda puitu kasutada?
 • Loe lähemalt...

 • Kasutamata energiavõsa elektriliini- ja kraavitrassidel
  Traditsioonilise metsast raiutud küttepuu kõrval on jäänud kasutamata kraavikallastel, elektriliinide trassidel ja teistes sama laadi paikades kasvava võsa energeetiline potentsiaal. Kuna metsast saadav hakkpuit ei rahulda enam kogu nõudlust, on vaja pöörata pilgud sinna.
 • Loe lähemalt...

 • Metsakuivendus ei ole patutegu
  Võitlus liigveega on olnud eestlastele oluline läbi aegade. Metsi on kuivendatud selleks, et parandada puude kasvu.
 • Loe lähemalt...

 • Metsakuivendusvõrke ja -teid ei või lasta laguneda
  RMK on FSC säästliku metsamajanduse sertifikaadi omajana pidanud kinni nõudest, et uusi metsakuivendussüsteeme ei rajata. Kuidas on viimastel aastatel kulgenud kuivendusvõrkude rekonstrueerimine Kagu-Eesti riigimetsas?
 • Loe lähemalt...

 • Erametsandust toetatakse üha enam
  Erametsakeskus on tegutsenud seitse aastat. Areng on olnud hoogne.
 • Loe lähemalt...

 • Poolteist sajandit Martin Maurachi sünnist
  19. sajandi viimasel veerandil Eestis tegutsenud metsateadlastest on enim tuntud Alexander Lütkens, Georg Cornelius ja Wilhelm Knersch.
 • Loe lähemalt...
 •  


  15/11/2012
  23/04/2012
  23/04/2012
  02/04/2012
  19/04/2010
  19/04/2010
  18/12/2009  Mis see on?
  E-posti aadress:
  Liitun:Lahkun: 
  Serverit teenindab EENet