Eesti Looduse fotovõistlus
1/2006Siit metsast
Noorendikud saavad maamaksust priiks

Erametsaomanikke esindav Eesti erametsaliit maitseb peagi aastaid väldanud töö vilju, sest rahandusministeerium hakkas välja töötama maamaksuseaduse muudatuse eelnõu, mille jõustumise järel vabaneksid metsanoorendikud maamaksust. Nõnda võib erametsaliidu lobitöö tulemusena ja Rahvaliidu algatusel võimuleppesse kirjutatud metsanoorendike maamaksuvabastus saada tegelikkuseks.
Üks seadusemuudatuse eesmärke on vabastada maamaksust kuni 20-aastased metsanoorendikud. Kui maksuvabastust puudutav seadusemuudatus Riigikogus läbi läheb, pannakse käiku riigieelarves olevad 20 miljonit krooni, millega riik lubab kompenseerida kohalikele omavalitsustele saamata jääva maksuosa.
Praeguste plaanide kohaselt tuleb maakonna keskkonnateenistustel hakata juba alates aprillist metsaomanikelt maksuvabastuse taotlusi vastu võtma. See eeldab, et maamaksuseaduse muudatused peavad hiljemalt märtsi lõpuks Riigikogu kinnituse saama.
Üks maksuvabastuse saamise eeldusi on asjaolu, et metsanoorendik peab kasvama metsamaal. Näiteks põllumaa metsastamise korral peab omanik maamaksust pääsemiseks muutma maatulundusmaa kõlvikulise koosseisu põllumajandusmaast metsamaaks. Üks nõue on ka säte, et maksuvabastuse alla käib vaid juba uuenenud mets. Metsa peetakse uuenenuks, kui ühel hektaril kasvab vähemalt 1200 puistu põhipuuliigi 0,8 meetri kõrgust puud.Äripäev

Artiklile ei ole kommentaare
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet