Eesti Looduse fotovõistlus
3/2006Siit Metsast
Kaitsealuste liikide elupaiku ei tohi häirida

Keskkonnainspektsiooni Võrumaa osakonna Valga büroo inspektorid kontrollisid septembrikuus maakonnas leiduvate kaitsealuste liikide püsielupaiku. Rikkumisi ei ole senini avastatud. Keskkonnainspektsiooni Valga büroo juhataja Rein Laut nentis, et kaitsealuste liikide püsielupaiku leidub kõikjal maakonnas. Püsielupaigad on metsisele, must-toonekurele, suur-konnakotkale jne.
Enamasti asuvad püsielupaigad riigimetsa maadel. Kaitsealune territoorium jaguneb kaitsekorra eripära ja majandustegevuse piiramise astme järgi sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks. Sihtkaitsevööndis võivad inimesed viibida, korjata marju ja seeni juba alates 1. juulist, 1. septembrist kuni 31. jaanuarini tohib pidada ka jahti. Samal ajavahemikul võib siin keskkonnateenistuse igakordsel loal harvendada puistu teist rinnet, järelkasvu ja alusmetsa, piiranguvööndis teha lageraiet hektarisuuruste kitsaste lankidena ja turberaiet kuni kahe hektari suurusel langil. Seejuures peab jälgima, et lankide vahekaugus jääks vähemalt 100 meetrit. Püsielupaika jäävatel teedel ja radadel on lubatud liigelda sõidukitega. Väljaspool teid ja radu liikuda ei või.
Seadus sätestab karistused kaitsealuste liikide püsielupaikade hävitamise ja kahjustamise eest. Näiteks 1. kategooria kaitsealuste liikide, nagu kotkalised või must-toonekurg, püsielupaiga hävitamise eest on ette nähtud 150 000 krooni keskkonnakahju hüvitist, kahjustamise korral on hüvituse määr 50 000 krooni. Kui hävitatakse 2. kategooria kaitsealuse liigi, näiteks eremiitputuka või männisinelase püsielupaik, tuleb hüvitada keskkonnakahju 50 000 krooni ulatuses.VALGAMAALANE

Loe kommentaare (1)
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet