Eesti Looduse fotovõistlus
4/2006Siit metsast
Keskkonnaminister kitsendaks maadevahetuse võimalusi

17. novembril tegi keskkonnaminister Rein Randver riigikogu keskkonnakomisjonile ettepaneku täiendada looduskaitseseaduse eelnõu looduskaitselist piirangut sisaldavate kinnisasjade vahetamise sätet. “Keskkonnaministeeriumi ettepanek on täiendada looduskaitseseadust põhimõttega, et kinnisasjad, mis on omandatud pärast nende kaitse alla võtmist, ei kuuluks vahetamisele,” ütles keskkonnaminister. Kui inimene on omandanud looduskaitseliste piirangutega kinnisasja, oleks selle vahetamine riigile kuuluva kinnisasja vastu võimalik vaid kahel juhul. Esiteks siis, kui kinnisasja suhtes kohalduv kaitsekord muutub rangemaks, nt. piiranguvööndi muutumisel sihtkaitsevööndiks.
Teine vahetamise võimalus on see, kui kinnisasi on omandatud kas pärimise teel või kinnisasja vahetamise õigust omavalt abikaasalt, vanemalt või sugulaselt. Ettepaneku kohaselt ei rakendu samad põhimõtted mitte ainult vahetamise, vaid ka kinnisasjade omandamise puhul, st. et riik ei osta eraomanikult kinnisasja juhul, kui see oli omandatud pärast kaitse alla võtmist. Rein Randver lisas, et on oluline sätestada ka need kriteeriumid, mille järgi valitakse välja kinnisasjad, mida riik eraomanikule vahetuseks pakub. Randver peab seega oluliseks, et seadus annaks volitusnormi Vabariigi Valitsusele kriteeriumide kehtestamiseks.KESKKONNAMINISTEERIUM

Artiklile ei ole kommentaare
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet