Eesti Looduse fotovõistlus
1/2007Raamatud
UUENENUD TEADUSAJAKIRI METSANDUSLIKUD UURIMUSED 45

Alates 2006. aastast on muutunud paljudele metsameestele tuttava teadusajakirja Metsanduslikud Uurimused toimetuskolleegium ning ajakirjal on ka uus peatoimetaja. Toimetuskolleegiumi kuulub nüüd 10 liiget, kellest pooled on välismaa ülikoolidest ja uurimisinstituutidest ning ülejäänud Eestist. Eesti maaülikoolist kuuluvad toimetuskolleegiumi professorid Andres Kiviste ja Anne Luik ning vanemteadurid Malle Mandre ja Malle Kurm ning meie hulgast vara lahkunud, professor Olevi Kull Tartu ülikoolist. Uuenenud teadusajakirja Forestry Studies | Metsanduslikud Uurimused peatoimetaja on EMÜ põllumajandusteadusedoktor Ivar Sibul. Veidi on muutunud ka ajakirja väline vorm. Väljaandmist toetab KIK.
Nagu varemgi, võtab ajakirja toimetus vastu nii eesti- kui ka ingliskeelseid käsikirju. Artiklite temaatika hõlmab kõiki metsanduse valdkondi, seega saavad ajakirjas oma uurimistööde tulemusi publitseerida kõik metsa- ja loodusteadlased. Oodatud on ka teised kaastööd metsaga seotud keskkonna- ja loodusteaduse vallast.
Ajaloolise tagasivaatena võib meenutada, et ajakiri Metsanduslikud Uurimused alustas ilmumist 1939. aastal, kui nägi trükivalgust esiknumber, mille oli välja andnud Tartu ülikooli metsanduslik uurimisinstituut. Kahjuks jõudis enne sõda ilmuda vaid üks köide; taasilmumist alustas ajakiri 1957. aastal.
Nüüdseks on Metsanduslikes Uuri mustes avaldatud ligi 600 teadusartiklit Eesti ja meie lähiriikide metsa- ja loodusteadlaste sulest. Teadusartiklite kvaliteeti ja loetavust näitab kas või seegi, et Forestry Studies | Metsanduslikud Uurimused on lülitatud rahvusvahelise teadusinfo instituudi (ISI) teadusajakirjade nimekirja (ISI master journal list) ning teda refereeritakse mitmetes rahvusvahelistes andmebaasides ja referatiivajakirjades.
2006. aastast kuulub Forestry Studies | Metsanduslikud Uurimused kirjastuse Elsevier Science väljaant avassemulti - distsiplinaarsesse referatiivandme - baasi SCOPUS, kuhu on hõlmatud ligikaudu 80% kogu maailmas ilmuvatest rahvusvahelistest eelretsenseeritavatest teadusajakirjadest.
Ajakirja 45. number on temaatiline, vaatluse all on peamiselt metsamajanduse mehhaniseerimine, transport ja logistika ning metsatehnoloogiate automaatika ja mõõtmissüsteemide täiustamine, samuti puitkütuste tootmine. Ajakirja uues numbris leiab ka kirjutisi, mis käsitlevad metsamajandustööde ökonoomilisi ja keskkonnakaitseaspekte ning kvaliteedi kontrolli.
Viimase numbri publikatsioonide autorid on Eesti, Soome, Rootsi ja Taani metsateadlased, kes osalesid mullu septembris Tartus Eesti maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi korraldatud rahvusvahelisel metsatehnoloogide konverentsil „Uued väljakutsed metsatehnoloogia valdkonnas” (“Forest Operations in Front of New Challenges”). Tegemist oli Põhjamaade metsatehnolooge ühendava organisatsiooni NSR (Nordiska Skogteknologiska Rådet) traditsioonilise konverentsiga, mis peetakse iga kahe aasta järel mõnes Skandinaavia riigis. 2006. aastal peeti see konverents esimest korda väljaspool Põhjamaid, leidmaks uusi kontakte Balti riikides ning ka teistes endistes sotsialismimaades. Eestis oli ürituse korraldaja EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi professor Peeter Muiste. Üritust rahastas SNS (Nordic Forest Research Cooperation Committee) rahvusvahelise metsatehnoloogide koostöövõrgustiku OSCAR (Operations Systems Centre of Advanced Research) kaudu. See võrgustik ühendab Põhjamaade uurimiskeskusi Metla, Metsäteho, Skogforsk (Norway), Skogforsk (Sweden), Skov&Landskab ja Silava ning on püstitanud eesmärgi edendada eeskätt rahvusvahelist koostööd metsatehnoloogia vallas.Ivar Sibul,Metsanduslike Uurimuste peatoimetaja

Artiklile ei ole kommentaare
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet