Eesti Looduse fotovõistlus
2/2007siit metsast
Metsateatist saab esitada elektrooniliselt

Selleks et metsaomanikke paremini teenindada, on metsakaitseja metsauuenduskeskus säästva metsanduse seire infosüsteemi (SMSI) projekti raames ja keskkonnaministeeriumi toel käivitanud infosüsteemide andmevahetuskihis (X-tees) uue teenuse – e-metsateatise. Enam ei pea metsaomanik tingimata isiklikult pöörduma piirkondliku keskkonnateenistuse spetsialisti poole. Metsateatise vormi saab täita Internetis ja see edastatakse vajalikule ametnikule. Esialgu saadetakse vastus metsateatise esitajale posti teel. Keskkonnateenistus kontrollib kavandatud raie tegemise võimalikkust. Siis tagastab ta esitajale raiet lubava või raiet keelava märkega metsateatise koopia 15 tööpäeva jooksul, arvates nõuetekohase metsateatise saamisest. Teatis tagastatakse kas allkirja vastu, posti teel tähtkirjaga metsateatises märgitud aadressil või elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult – digitaalallkirja seaduse järgi.
Praegu on e-metsateatise esitamisel siiski mõned piirangud. Nimelt peab esitaja olema füüsilisest isikust metsaomanik. Ühtlasi peab tal kindlasti olema metsamajanduskava, mille andmed on metsaregistris. Kolmandaks saab teatist esitada kogu eraldise kohta. Järgmiste etappidena käivitub e-metsateatis juriidilistele isikutele ja kindlasti lisandub võimalus ise teatise töö ala kaardile joonistada. E-metsateatise esitamiseks tuleb siseneda portaali: X-tee teenused kodanikule, mis asub veebiaadressil: http://x-tee.riik.ee/portaal/ (juurdepääsu viide portaalis www.eesti.ee).Eesti Mets

Artiklile ei ole kommentaare
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet