Eesti Looduse fotovõistlus
1/2008Siit metsast
Riigieelarve kontrolli komisjon peab RMK-s käivitatud muudatusi põhjendatuks

Riigieelarve kontrolli komisjonis arutati teist korda riigikontrolli aruannet “Raiete planeerimine Riigimetsa Majandamise Keskuses”.
RMK juhatuse esimees Aigar Kallas tutvustas raiete jälgimise süsteemi, millega hoitakse tulevikus ära üleraied. Ühtlasi andis Kallas ülevaate RMK uuest juhtimisskeemist, mille ellurakendamine toob kaasa selguse riigimetsas toimuva üle ning kaotab huvide konflikti metsa väärtuse suurendamise ja kohese tulu saamise vahel.
Komisjon tõdes, et probleemid, mille on toonud välja riigikontroll ja keskkonnaministeerium, on tõsised. “Riigimets on Eesti rahva vara, mida peab kasvatama ausalt ja läbipaistvalt. Tunnustame RMK juhtkonda ette võetud muudatuste eest ning loodame, et RMK-s saavad asjad korda,” sõnas Toomas Varek.
Riigikontroll on RMK-le ette heitnud, et arvestus riigimetsa raiete üle ei ole korrektne ning RMK tegevus kätkeb huvide konflikti metsa kasvatamise pikaajalise planeerimise ja igapäevase majandustegevuse vahel. Samuti on keskkonnaministeerium välja toonud olulisi rikkumisi ja riske, mis kahjustavad riigimetsa majandamise usaldusväärsust. Näiteks 2007. aastal ei järginud RMK vabariigi valitsuse kehtestatud raiemahtu: kuusikuid raiuti 108 hektarit (11%) rohkem. Puudus tahe jälgida tegelikke raieid pidevalt, kuigi see oleks niisuguse olukorra ära hoidnud.RIIGIKOGU PRESSITALITUS

Artiklile ei ole kommentaare
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet