Eesti Looduse fotovõistlus
1/2009siit metsast
Arutluse all oli metsaomanike maksukoormus

Tänavu jaanuari teisel poolel toimunud erametsandusorganisatsioonide ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi kohtumisel arutati vabade metsamaade müüki, metsaomanike tulumaksust vabastamist, Natura 2000 alade piiride looduses tähistamise ebareaalsust ja tarbetu bürokraatia vähendamist. Mõlemad pooled tõdesid, et keskkonnaministri ja erametsandusorganisatsioonide kohtumised on vajalik muuta tavapäraseks.
Et saada Natura 2000 toetust erametsamaale, peab metsaomanik ala piirid looduses tähistama. Ent metsaomanikul on raske nõuet täita, kuna kohati ei oska isegi vastava valdkonna spetsialistid looduses piiride asukohta määrata.
Erametsakeskus on tellinud õigusarvamuse, mille järgi EL-i õigusest ei tulene otseselt kohustus tähistada alad looduses; ühtlasi soovitatakse muuta vabariigi valitsuse kinnitatud maaelu arengukava ja põllumajandusministri määrust. Keskkonnaminister lubas põllumajandusministriga suhelda, et vabastada metsaomanikud kohustusest märkida Natura-ala piirid.
Eesti erametsaliidu (EEML) tegevjuht Ants Varblane ja juhatuse esimees Ando Eelmaa tõstatasid vabade metsamaade müügi ja tulumaksuseaduse probleemi. Minister kinnitas, et maareformi käigus peremeheta jäänud metsamaad tulevad müüki 2009. aastal.
Metsaomanike tulumaksukohustusest rääkides tõdeti, et Eesti metsaomanik ja Eesti metsamajandus tervikuna on lähinaabritega võrreldes kehvemal positsioonil. Eesti saeveskid ostavad praegu toorainet innukalt Lätist, kuna tulumaksuvabastuse tõttu on lätlastel võimalik puid märksa odavamalt müüa. Kui Eesti metsaomanikud vabastataks tulumaksust, paraneks ka Eesti metsatööstuse olukord eksporditurgudel. Keskkonnaminister toetab ettepanekuid vähendada metsaomanike maksukoormust, kuid rahandusametnikud on sellele endistviisi vastu.KESKKONNAMINISTEERIUM

Artiklile ei ole kommentaare
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet