Eesti Looduse fotovõistlus
1/2009artiklid
Metsa kui biovara hindamise alustest

Mets kuulub loodusvarade hulka, mida mõnes valdkonnas on hakatud nimetama ka biovaraks. Pidades arvestust seda laadi
varade üle, on Eestis alates 2005. aasta jaanuarist kohustuslik järgida raamatupidamise toimkonna juhendit RTJ 7 ”Bioloogilised
varad”. Artikkel põhineb autorite magistritööl. Esmalt on vaatluse all metsa hindamise eri arvestusmeetodid.

Metsa väärtuse arvestuse alused pärinevad 19. sajandist
Praegused kasvava metsa väärtuse arvestuse põhimõtted on üldjoontes pärit juba 19. sajandist nagu kogu metsamajanduse ökonoomika juuredki. Sajandite vältel on sellel teemal maailmas väga palju arutletud ja vaieldud, kuid tänini ei ole suudetud kujundada täielikult ühtseid aluseid, mis ühtaegu rahuldaksid nii metsamajanduse kui ka raamatupidamise nõudmisi. Kasvava metsa õiglast väärtust määratakse viie mudeli põhjal, need omakorda tuginevad välja töötatud printsiipidele ja meetoditele: turuväärtus, diskonteeritud netorahavoogude meetod, biovara soetusmaksumus, realiseerimisväärtuse meetod, kombineeritud meetod. Neist esimesed kolm vastavad IAS 41 nõuetele, lubatud on ka nende kolme meetodi kombinatsioon.

Turuväärtusest lähtuvat meetodit ei saa Eestis rakendada
Hinnates biovara turuväärtuse järgi, võetakse arvestuse aluseks aktiivsel turul kujunenud metsakinnistute hind. IAS 41 õiglase väärtuse mõistes on aga tulemus liialt üldine (Penttinen, Latukka, 2004). Hindamaks turul kujunenud hindu, puudub täpsem ülevaade müüdud metsade vanuselisest ja liigilisest koosseisust ning boniteedist, ent see on hinnakujunemise puhul määrava tähtsusega. Turuhinda mõjustab oluliselt ka müüdava metsakinnistu suurus. Suurema metsapinna müügil on metsa hind madalam (Burnside, 2005).
Eestis pole praegu aktiivselt toimivat metsakinnistute ja kasvava metsa raieõiguse turgu. Seetõttu ei saa seda meetodit rakendada. Näiteks 2007. aastal müüs RMK 1,98 miljonit tihumeetrit metsamaterjali (puidu keskmine hind 740 kr/tm) ja 21 300 tihumeetrit kasvava metsa raieõigusena (RMK majandusaasta aruanne, 2007). Kasvava metsa raie müük hõlmas seega umbes 1% kogu müüdud tihumeetritest.Tõnis Kask, EBS magister,Andrus Kevvai RMK Harjumaa metskonna metsaülem, EBS magister

Loe kommentaare (1)
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet