Eesti Looduse fotovõistlus
2/2009siit metsast
Metsaistutuspäeval käis üle tuhande huvilise

Seitsmendat aastat järjest algas riigimetsas lindude pesitsusajal kestev kevadsuvine raierahu kestusega 15. juunini. Käima läks ka metsauuendushooaeg, mille jooksul istutas RMK riigimetsa enam kui 10 miljonit uut puud.
RMK töötajad korraldasid raierahu perioodil metsaistutamist, noorendike hooldamist, metsasihtide puhastamist ja elektriliinide kaitsetsoonide hooldustöid. Nende tööde tegemiseks oli RMK sõlminud lepingud 350 füüsilise isiku ning 175 ettevõtte ja FIE-ga. Samuti osales metsauuendustöödel üle 300 RMK töölise.
„Inimeste huvi metsatöid teha oli tänavu erakordselt suur, see võimaldas RMK-l hoolimata finantsiliselt keerulisest ajast kõik planeeritud metsauuendustööd ka ära teha,” ütles RMK juhatuse liige Tavo Uuetalu.
„Hea traditsiooni kohaselt osalesid tänavusel metsaistutusel lisaks professionaalsetele istutajatele mitmed koolid, firmad ja ka näiteks Kuperjanovi pataljonis teenivad sõdurid,” rääkis Tavo Uuetalu. „Lisaks korraldasime mai keskel riigimetsas suure metsaistutuspäeva, kuhu tuli üle tuhande huvilise.”
Tänavu istutati riigimetsas uut metsa ligi 3740 hektaril. Täpsemalt, mulda pandi 10,1 miljonit istikut: kuuski 5,7, mände 3,5 ja kaski 0,5 miljonit istikut. Ammendatud karjääride taasmetsastamiseks pandi sel aastal kasvama umbes 400 000 mändi ja kaske. Metsakülvi tehti 490 hektaril ja looduslikule uuenemisele kaasaaitamist 150 hektaril.
Raierahu ajal peatas RMK raietegevuse riigimetsades. Erand tehti üksnes kahjustatud metsade sanitaarraiele, hoidmaks ära haiguste levikut, ning raadatavale metsamaale, mille kasutusotstarve pärast raiet muutub.
Iga-aastasel raierahu kehtestamisel on lähtutud säästliku metsamajandamise põhimõtetest ja RMK kevadsuviste raiete strateegiast. See suunab RMK tegevust selliselt, et senisest enam oleks tagatud linnustiku, loomastiku ja metsamuldade kaitse ning väheneks seenhaiguste levik.RMK

Loe kommentaare (2)
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet