Nr. 2/2006


Toimetaja veerg
Meie õnn!

Horisont on saanud seekord austava ja usaldusväärse ülesande toimetada ja kirjastada ajakirja erinumber, mis on pühendatud Eesti Teadusfondi 15. sünnipäevale.

Et nii juhtus, on üsna loogiline, sest ei saa Horisont läbi Eesti teadlasteta, oleme ju tegelikult 40. aastat olnud nende häälekandja ning vahendanud teadmisi ja uurimistulemusi. Ent Eesti Teadusfondi käes on jällegi üks oluline stimulaator – rahakott, kust jaotatakse kroone teadusuuringuteks. Olgu siis saajateks ajaloolased või füüsikud, keemikud, sotsioloogid või mis tahes teadusalal tegutsejad.

Eks selleski numbris avaldata kirjutisi kõige erinevamatel teemadel: putukatest ja pullidest, kaladest ja kütuseelementidest, veistest ja mikroobidest, kalmetest, kabelitest, kirikutest ja paljust muust … Õnnestki! Mis on õnn? Mis paneb eestlase elust rõõmu tundma? Nendele küsimustele püüab vastata psühholoog Anu Realo. Arvan, et see on tal hästi õnnestunud. Järgnevatel Horisondi lehekülgedel esinejate õnn ja rõõm on ilmselt olnud saada grant Eesti Teadusfondilt oma edasisteks uuringuteks. Horisondi rõõm on jällegi koondada nende kirjutajate uuringutulemused, seisukohad ja üldistused selle erinumbri kaante vahele. Ja kui nüüd lugema asute, siis kogete, et õnn on ka see, kui inimene saab hästi läbi putukatega ning oskab nende tegevuse oma teenistusse rakendada. Vahest on õnn saada ka kütuseelementide näol endale sellised vooluallikad, mis aitavad meid igapäevaelus kõige erinevamates paikades autodest meremajakateni ... Kuni sinnamaani välja, et Eesti õnn on, kui väikeriigi teadlaste tööd üha enam maailmas tsiteeritakse. See näitab teadustaset ja veenab, et oleme valmis rajama oma heaolu nimel teaduspõhist Eestit.

Horisondi toimetus rõõmustab veel selle üle, et oleme noorteadlaste näol saanud endale terve hulga põnevaid autoreid – Roomet Jakapi, Tarmo Uustalu, Piret Ehini, Veljo Kisandi, Jana Kivastiku, Triin Hallapi ja Ivo Leito, kes aitavad ilmselt ka edaspidi selgitada teadusprobleeme oma rahvale, et igaüks meist mõistaks, mida praegune noor teadlaspõlvkond teeb, et praktiliste rakenduste näol meid kõiki õnnelikumaks teha. Kas või silmanägemise tagasi saada või poest moodsa digitaalkaamera osta. Siinkohal tasub meelde jätta, et alles kuu aega tagasi anti meie käesoleva numbri kahele autorile – Ülle Jaakmale ja tema õpilasele Triin Hallapile koos kolleegidega Eesti Maaülikoolist Eesti Vabariigi teaduspreemia teadussaavutuse eest, mis seotud veiste sigimise ja viljakusega piimakarja edendamisel. Eks sellest sõltu suuresti meie piima- ja juustulaud, ühesõnaga – materiaalne heaolu. Kuid tänapäeval ei ela inimene üksnes leivast, vaid suuresti ka vaimutoidust. Nii et lugemiselamustekski palju rõõmu!


Toimetus tänab erinumbri koostajat ja Teadusfondi poolset koordinaatorit Helle Martinsoni.ERINUMBRI VÄLJAANDMIST ON TOETANUD EESTI TEADUSFOND!Rein Veskimäe