6/2012Roheliste Rattaretke"Kuidas elad, Virumaa?"eelinfo

Roheliste Rattaretk "Kuidas elad, Otepää?" 2005 - järelkaja

Rattaretke "Kuidas elad, Soome 2002?" pildid

Rattaretke "Kuidas elad, Ahvenamaa?" 2003 pildid.

Rattaretke "Kuidas elad, Alutaguse?" 2004 pildid.

Ajakirja Loodus talgud Leevres. Vaata pilte.

UUDISED
Keskkonnaamet kutsub kodukoha veekogusid uurima.

Keskkonnaamet kutsub kõigi maakondade üldhariduskoolide õpetajaid ja 8.-12. klassi õpilasi osalema uurimusliku õppe projektis "Minu kodukoha veekogu bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud väärtused".
Uurimusliku õppe projekti eesmärk on uurida koolilähedase veekogu (jõgi, järv) seisundit ning veekogu rolli inimasustuse kujunemisel minevikus, olevikus ja tulevikus. Projekt vältab üle aasta- tänavu veebruarist kuni aprillini 2012.
Projektis saab osaleda 3 kooli igast maakonnast, kokku 45 kooli. Osalemiseks ootab Keskkonnaamet koolilt kuni ühe A4 lehekülje pikkust motivatsioonikirja, kus põhjendatakse oma soovi, märgitakse veekogu, mida soovitakse uurida ning millistes keskkonna või teiste valdkondade projektides on kool eelnevalt osalenud. Kooli soovi osalemiseks kinnitab direktor vabas vormis. Motivatsioonikirja ja direktori kinnituskirja oodatakse hiljemalt 25. jaanuariks 2011a. e-posti aadressil Reet.Kristian@keskkonnaamet.ee
Osalejad selguvad motivatsioonikirjade põhjal hiljemalt 15. veebruariks. Märtsis-aprillis toimuvad kuues maakonna keskuses õppeseminarid, kus tutvustatakse projektis toimuvat ja jagatakse osalejaile projekti töövahendid ning õppematerjalid. Vaatlused ja uuringud toimuvad aprillist novembrini. Vaatlustulemused sisestavad koolid internetipõhisesse andmebaasi. Tulemuste alusel tehakse kokkuvõtted, mis avaldatakse projekti kogumikus. Projekt lõpeb konverentsiga 2012 a. aprillis, kus esitletakse tulemusi ja kogumikku ning tunnustatakse parimaid.
Projektis vajalikud töövahendid jagatakse osalejaile tasuta ning need jäävad peale projekti lõppemist koolile kasutamiseks. Seminaridel ja konverentsil osalemine on tasuta. Seminarile sõiduks tellitakse maakonnakeskustest väikebussid seminari toimumispaikadesse.
Koolidelt oodatakse kolme kuni nelja konverentsil osaleja sõidukulude tasumist 2012. aasta aprillis. Projekti kulude hulka pole arvestatud ka sõidud vaatluspaika(desse).
Projekti tuumikusse kuuluvad kaks õpetajat (loodusainete ja humanitaarainete õpetaja) ning 3 õpilast 8.-12. klassist, kokku 5 inimest. Projekti tegevustesse saab aga kaasata sõltuvalt kooli suurusest ka kõik vastava vanuseastme õpilased või huvilised.
Projekt kujundab õpilastes arusaama, kuidas hoida ja kaitsta keskkonda. Vaatlustulemusi saab kasutada erinevates õppeainetes uurimistööde koostamisel, ainetevahelise lõimumise edendamiseks ja koolidevahelise koostöö tõhustamiseks. Projektis osalejad õpivad kahtlemata paremini tundma oma kodupaika, selle loodus – ja kultuuriväärtusi.
Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Lisainfo: Reet Kristian, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, tel 6744812, 55 900650, reet.kristian@keskkonnaamet.ee

Aet Truu
Keskkonnaameti pressiesindaja
tel 6272 195
51 08854
aet.truu@keskkonnaamet.ee


29/10/2012
18/10/2012
20/09/2012
20/09/2012
20/09/2012
20/09/2012
20/09/2012
Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet