Töötajad

MTÜ Loodusajakiri inimesed

Tellimine, info: Airi Lehemets
tel 610 4105
e-post: loodusajakiri@loodusajakiri.ee

Reklaamijuht: Helen Lehismets
tel 610 4106
e-post: reklaam@loodusajakiri.ee

Vastutav väljaandja: Riho Kinks
tel 508 6690
e-post: riho.kinks@loodusajakiri.ee

Eesti Looduse toimetus

Toomas Kukk peatoimetaja
tel 742 1143
e-post: toomas.kukk@loodusajakiri.ee
Juhan Javoiš toimetaja
tel 56610851
e-post: juhan.javois@loodusajakiri.ee
Helen Külvik toimetaja
e-post: helen.kylvik@loodusajakiri.ee
Katre Palo toimetaja
tel 742 1143
e-post: katre.palo@loodusajakiri.ee
Toomas Jüriado sõnumitoimetaja
tel 742 1143
e-post: toomas.juriado@loodusajakiri.ee
Monika Salo keeletoimetaja
tel 742 1186
e-post: monika.salo@loodusajakiri.ee
Raul Kask kujundaja
e-post: raul@ww.ee
Aadress: Baeri maja, Veski 4, 51005 Tartu
E-post: eestiloodus@loodusajakiri.ee

Horisondi toimetus

Ulvar Käärt peatoimetaja
e-post: ulvar@horisont.ee
Helen Rohtmets-Aasa toimetaja
e-post: helen@horisont.ee
Geda Paulsen keeletoimetaja
e-post: geda@horisont.ee
Kersti Tormis kujundaja
e-post: kersti@horisont.ee
Aadress: Endla 3, 10122 Tallinn
E-post: loodusajakiri@loodusajakiri.ee

Eesti Metsa toimetus


Kristiina Viiron
peatoimetaja
tel 610 4105
e-post: kristiina.viiron@loodusajakiri.ee

Merle Rips
keeletoimetaja
tel 610 4105
e-post: merlerips@hot.ee
Raul Kask kujundaja
e-post: raul@ww.ee
Aadress: Endla 3, 10122 Tallinn
E-post: loodusajakiri@loodusajakiri.ee