MTÜ Loodusajakiri töötajad

Tellimine, info: Airi Lehemets
tel 610 4105
e-post: loodusajakiri@loodusajakiri.ee

Reklaamijuht: Helen Lehismets
tel 610 4106
e-post: reklaam@loodusajakiri.ee

Sõnumitoimetaja: Toomas Jüriado
tel 742 1143
e-post: toomas.juriado@el.loodus.ee

Vastutav väljaandja: Riho Kinks
e-post: riho.kinks@loodusajakiri.ee

Eesti Loodus toimetus

Toomas Kukk

Peatoimetaja
tel 742 1143
E-post: tomkukk@gmail.com
Juhan Javoiš

toimetaja
tel 56610851
E-post: juku@ut.ee
Helen Külvik

toimetaja

E-post: helen.kylvik@gmail.com
Katre Palo

toimetaja
tel 742 1143
E-post: palo.katre@gmail.com
Toomas Jüriado

sõnumitoimetaja
tel 742 1143
E-post: toomas.juriado@el.loodus.ee
Monika Salo

keeletoimetaja
tel 742 1186
E-post: monika.salo@el.loodus.ee
Raul Kask
küljendaja

E-post: raul@ww.ee
Aadress: Baeri maja, Veski 4, 51005 Tartu
E-post: toimetus@el.loodus.ee

Horisont toimetus

Ulvar Käärt peatoimetaja
E-post: ulvar@horisont.ee
Helen Rohtmets-Aasa toimetaja
E-post: helen@horisont.ee
Geda Paulsen keeletoimetaja
E-post: geda@horisont.ee
Kersti Tormis kujundus

Eesti Mets toimetus


Kristiina Viiron

Peatoimetaja

tel 610 4105
E-post: kristiina@loodusajakiri.ee