Mis on Pärnumaa kõrgeim “mägi”?

 Eesti Loodus

Ajakirjas Eesti Loodus tutvustab geograaf Taavi Pae maakondade kõrgemaid kohti ning on augustinumbris järjega jõudnud Pärnumaale.

Nii 1983. aastal ilmunud Pärnu rajooni raamatus sarjast „Siin- ja sealpool maanteed“ kui ka 1994. aastal trükivalgust näinud „Eesti entsüklopeedia“ 7. köites (märksõna „Pärnumaa“) on öeldud, et Pärnumaa kõrgeim koht on Pati voor: 77 meetrit üle merepinna. Uuemate andmete järgi teame, et nõnda see pole.
Sellegipoolest saab öelda, et Pärnumaa kõrgeimat kohta on otsitud õigest kandist. Nimelt asub Pati voorest pisut ida pool Pärnu- ja Viljandimaa piiril veelgi kõrgem koht: Rehemaa mägi. Teatmekirjanduses on seda mäge Pärnumaa kõrgeima kohana mainitud ka 2008. aastal ilmunud Pärnumaa koguteoses.

Uuri edasi Eesti Looduse augustinumbrist, saadaval ka e-ajakiri!