Horisont toimetus

Ulvar Käärt peatoimetaja
E-post: ulvar@horisont.ee
Toomas Tiivel toimetaja
E-post: toomas@horisont.ee
Helen Rohtmets-Aasa toimetaja
E-post: helen@horisont.ee
Geda Paulsen keeletoimetaja
Kersti Tormis kujundus

Väljaandja: MTÜ LOODUSAJAKIRI

Aadress: Endla 3, Tallinn 10122
Tellimine tel 610 4105
Toimetus tel 610 4107, fax 610 4109
e-post: loodusajakiri@loodusajakiri.ee

Reklaamijuht: Helen Lehismets
tel 610 4106
e-post: reklaam@loodusajakiri.ee

Trükikoda: Kroonpress

Ajakirja väljaandmist toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus