Reklaamiinfo

Reklaamiinfo

Reklaam MTÜ Loodusajakiri väljaannetes

Pakume reklaamivõimalust ajakirjadesse Eesti Loodus, Horisont ja Gorizontõ Estonii. Samuti on võimalik avaldada reklaamtekste.
Vajadusel aitame kujunduse ja tõlkimisega.
1/1 lk mõõt on 210 x 280 mm + 5 mm trükivaru.
Võimalikud ka 1/2, 1/4 ja eriformaadid.

Ilmumine:
Eesti Loodus – 12 numbrit aastas
Horisont – 6 numbrit aastas (jaanuar, märts, mai, juuli, september, november)
Gorizontõ Estonii – 1 number aastas (aprill-mai)

Täpsem info ja hinnapäring:
tel 508 6690
e-post: riho.kinks AT loodusajakiri.ee