Reklaamiinfo

Reklaamiinfo

Reklaami hinnakiri
MTÜ Loodusajakiri väljaannetes

1/1 lk (210 x 280 mm + 5 mm lõikevaru, laopinnal: 185 x 245 mm) 846.- €
1/2 lk (185 x 120 mm või 90 x 245 mm, servast serva: 210 x 138 mm või
105 x 280 mm + 5mm lõikevaru väliskülgedel) 585.- €
1/4 lk (115 x 120 mm või 185 x 58 mm või 43 x 245 mm) 365.- €
Kaane sisekülg 975.- €
Tagakaas 1430.- €

Reklaamtekstid:
1 lk1 lk hind + 135.- €
½ lk½ lk hind + 70.- €
uudisnupp 225.- € (200 tähemärki + pilt)

Hindadele lisandub käibemaks.

Ilmumine:
Eesti Loodus – 12 numbrit aastas
Horisont – 6 numbrit aastas (jaanuar, märts, mai, juuli, september, november)
Eesti Mets – 4 numbrit aastas (märts, juuni, september, detsember)

Täpsem info:
tel 562 54934
e-post: kaia@loodusajakiri.ee