Töötajad

MTÜ Loodusajakiri inimesed

Tegevjuht, reklaam: Riho Kinks
tel 508 6690
e-post: riho.kinks@loodusajakiri.ee

Turundusjuht: Mariliis Kesküla
tel 501 0119
e-post: mariliis@loodusajakiri.ee

Eesti Looduse toimetus

Toomas Kukk peatoimetaja
e-post: toomas.kukk@loodusajakiri.ee
Juhan Javoiš toimetaja
e-post: juhan.javois@loodusajakiri.ee
Katre Palo toimetaja
e-post: katre.palo@loodusajakiri.ee
Piret Pappel toimetaja
e-post: piret.pappel@loodusajakiri.ee
Tiiu Rööp uudistetoimetaja (raadiosaade Loodusajakiri)
e-post: tiiu.roop@gmail.com
Monika Salo keeletoimetaja
e-post: monika.salo@loodusajakiri.ee
Raul Kask kujundaja
e-post: raul@ww.ee
Aadress: Baeri maja, Veski 4, 51005 Tartu
E-post: eestiloodus@loodusajakiri.ee

Horisondi toimetus

Ulvar Käärt peatoimetaja
e-post: ulvar@horisont.ee
Helen Rohtmets-Aasa toimetaja
e-post: helen@horisont.ee
Monika Salo keeletoimetaja
e-post: monika.salo@loodusajakiri.ee
Kersti Tormis kujundaja
e-post: kersti@horisont.ee
Aadress: Rävala 10, 10145 Tallinn
E-post: loodusajakiri@loodusajakiri.ee