Õpetajate arvamus on oluline!

   
  Loodusajakirjad küsivad õpetajatelt arvamust Eesti Looduse, Horisondi, Loodusesõbra ja Eesti Metsa loetavuse ja kasutatavuse kohta.
  Aastast 2002 saadame koolidele tasuta ajakirju Eesti Loodus, Horisont ja Loodusesõber.
  Tunneme elavat huvi, kas ajakirjad on kasutuses õppetöös, olümpiaadide ettevalmistuses ja olulised info allikana.
  Samuti uurime, millised teemad pakuksid enam huvi.

  Küsimustikku saab täita SIIN

  Tänaseks on vastanud juba 120 õpetajat.
  Vastanute vahel loosime välja Saaremaa SPA kinkekaardi 150. euro väärtuses ja kaks meie ajakirjade pooleaastast tellimust omal valikul.
  Täidetud küsimustikku ootame 31. detsembriks 2014, auhinnad loosime välja 6. jaanuaril 2015.