Tellijale

Vooluveed ja jooksuveed

Veekogusid, kus vesi voolab, on eesti keeles ja murretes tähistatud erilaadsete ja eri aegadest pärinevate nimetustega. Sõnade rohkus tuleneb ühelt poolt vooluveekogude mitmekesisusest, samas...

LOODUS KUNSTIS | Märkmeid meremaali ajaloo kohta

Soome-ugri kultuuriruumi käsitlustest tõuseb esile siinsete rahvaste erilised suhted loodusega. Need on lähtunud mõõdupuust „nagu mina muile, nii muud minule“ . Valitsev on olnud...

REISIKIRI | Kuidas Mehhikos talguliste abiga merikilpkonni päästetakse

Tekst ja fotod: KADRI ALLER Ohustatud roomajad kooruvad vabatahtlike järelevalve all ja õpivad enne loodusesse laskmist korralikult ujuma. Mehhiko talgutel on eellugu.Eestlaste seas on üha enam...

Veemajanduskavad aitavad hoida elutähtsat loodusvara

Sellest, et puhas vesi on oluline, on meile räägitud juba maast madalast. Vee tähtsus tingib vajaduse selle loodusvaraga asjatundlikult ümber käia. Sel põhjusel koostatakse...

SEIK| Kes kalu kätega püüab?

Tekst: Juhani Püttsepp Meie maadluskuulsus Georg Lurich surus 15-aastaselt kahenaelaseid hantleid 4000 korda järjest üles, kuid sama vanalt oli ta koos vennaga kogunud ka 900...

EESTI KIHELKONNAD | Viru-Jaagupi: kihelkond metsa ja põllu piiril

2014. aastal plaaniti Lääne-Virumaal haldusreformi, mille käigus pidi Viru-Jaagupist saama üks maakonna tõmbekeskus. Ümbruskonna inimestele tundus see kavatsus kummaline: seal ei ole kooli, ainult...

Kust algavad Eesti jõed?

Jõgi saab alguse lättest, mis läänemeresoome keeltes ja ka vanemas eestikeelses kirjasõnas tähendab allikat.

INTERVJUU MEELIS TAMBETSIGA| Latikas läheb kudema oma sünnikoju

Kalateadlase Meelis Tambetsiga vestelnud Toomas Kukk Meelis Tambets on sündinud 22. augustil 1965. Lõpetas Tartu ülikooli zooloogi-ihtüoloogina 1990, olnud magistratuuris Tartu ülikoolis ja Kuopio ülikoolis...

Viimati ilmus

Eesti Loodus 5/2023

3.00 5.90 

Eesti Loodus 4/2023

3.00 5.90 

Toimetus soovitab

Toetajad