Eesti Loodus toimetus

 
Toomas Kukk

Peatoimetaja
tel 742 1143
E-post: tomkukk[at]gmail.com
Juhan Javoiš

toimetaja
tel 56610851
E-post: juku[at]ut.ee
Helen Külvik

toimetaja
E-post: helen.kylvik[at]gmail.com
Katre Palo

toimetaja
tel 742 1143
E-post: palo.katre@gmail.com
Toomas Jüriado

sõnumitoimetaja
tel 742 1143
E-post: toomas.juriado[at]el.loodus.ee
Monika Salo

keeletoimetaja
tel 742 1186
E-post: monika.salo[at]el.loodus.ee

Raul Kask


küljendaja
E-post: raul@ww.ee

Aadress: Baeri maja, Veski 4, 51005 Tartu
E-post: toimetus@el.loodus.ee

Väljaandja: MTÜ LOODUSAJAKIRI

Aadress: Endla 3, Tallinn 10122
Tellimine tel 610 4105
Toimetus tel 742 1143
e-post: loodusajakiri@loodusajakiri.ee