Kuhu lendavad meie viud?

Kuupäev:

Hiireviu (foto: Ülo Väli)
Hiireviu (foto: Ülo Väli)

Ilmselt paneb igaüks tähele koonduvate linnuliikide sügisrännet: sookureparved põldudel ja
hanekolmnurgad hallis taevas jäävad tahes-tahtmata silma. Seevastu viude, nagu ka enamiku teiste liikide lahkumist on üsna raske märgata, sest sügisel käituvad nad märksa varjatumalt ja vaoshoitumalt kui saabumise järel või pesitsuse jooksul.
Siin tulevad appi GPS-saatjad. Näiteks võimaldavad need seadeldised välja selgitada rändele
asumise aja ning jälgida edasist rännet, näidates linnu asukohti ja rändeaega kuni talvitusalani välja. Tänavuse aasta lindudest on meil õnnestunud saatjate abil jälgida ühe herilaseviu ja kahe hiireviu rändeid.

Millised katsumused ootavad viusid rändel? Kes on Villu ja kes Kordian? Miks lõpevad viude lennud?

Loe Ülo Väli lugu viude rändest Eesti Looduse detsembrinumbris, saadaval ka e-ajakiri!

Jagan artiklit

Liitu uudiskirjaga

- Saadame sulle uudiseid Loodusajakirja värskete väljaannete ja muude olulisemate teemade kohta

Viimased artiklid

Artiklid tellijatele

RAJAKAAMERA LOOD | Nugise-emand käis saagijahil

Sedapuhku vahendan rajakaamerasilma kaudu emanugise tegemisi. Täpsemalt saame aimu,...

Võnnu kihelkond – suur ja mitmekesine

Võib liialduseta öelda, et enamjagu eestlasi on käinud Võnnu...

Kuidas kohanevad üraskid muutuva kliimaga?

Kuuse-kooreürask on laialt tuntud kahjur, kelle mõjust kuusikutele on...

Sada rida Eesti loodusest | Loodus, ühendatud väljade võrgustik

Loodust näeme küllaltki sarnaselt, aga tajume selles toimuvat eri...