Enigma 2. vooru võitis Ando Sajor

Teise vooru ülesanded olid suhteliselt lihtsad. Siiski olid saadetud vastustes mõned hooletusvead. Näiteks üks vastaja pakkus välja lahendusi, kus etteantud vigurite asemel kasutati hoopis ettureid, mis teadupoolest ei ole vigurid. Sellise lahenduse eest punkte ei saanud.
Kõik kuus ülesannet lahendasid veatult ja 6 punkti kogusid Jaan Meriniit, Sven Oidjärv, Meelis Reimets, Ando Sajor, Anti Sõlg, Kuldar Traks, Hannes Valk ja Martiina Viil. Vooruauhinna võitis neist ANDO SAJOR.

Nimi I II III IV V VI Kokku
Reimets, Meelis 8 6 14
Sõlg, Anti 8 6 14
Traks, Kuldar 8 6 14
Valk, Hannes 8 6 14
Viil, Martiina 8 6 14
Jaanimägi, Vladimir 8 5 13
Kulbok, Kalle 8 5 13
Lepp, Ene 8 3 11
Lausmaa, Toomas 8 8
Meriniit, Jaan 6 6
Oidjärv, Sven 6 6
Sajor, Ando 6 6
Tõnissoo, Toomas 5 5

 

Vooru võitja saab kingituseks raamatu sarjast „Looduse raamatukogu“. Sarjas ilmunud raamatutega saab tutvuda veebilehel www.loodusajakiri.ee ja eelistustest saab teada anda toimetuse telefonil 610 4105 või meiliaadressil loodusajakiri@loodusajakiri.ee.