Enigma 4. vooru tulemused 2018

Enamus neljanda vooru ülesannetest olid lihtsad ja andsid ühe punkti, kaks viimast pakkusid aga rohkem võimalusi. Need, kes leidsid arvude 4096 ja 32768 esitamiseks rohkem kui ühe võimaluse, teenisid ka rohkem punkte. Kuldar Traks ja Hannes Valk teenisid arvu 4096 esitamisvõimaluste eest kaks punkti, Kalle Kulbok, Marko Orav ja Martiina Viil kolm punkti. Martiina Viil leidis ka 32768 esitamiseks kaks erinevat võimalust. Seega oli neljanda vooru ülesannete parim lahendaja Martiina Viil, kelle punktiarvele lisandus 10 punkti. Juba teist vooru järjest võitis tema ka vooru auhinna.

Vooru võitja saab kingituseks raamatu sarjast „Looduse raamatukogu“. Sarjas ilmunud raamatutega saab tutvuda veebilehel www.loodusajakiri.ee ja eelistustest saab teada anda toimetuse telefonil 610 4105 või meiliaadressil loodusajakiri@loodusajakiri.ee.
 

Nimi I II III IV V VI Kokku
Viil, Martiina 5 8 8 10 31
Kulbok, Kalle 5 8 8 9 30
Orav, Marko 5 8 8 9 30
Traks, Kuldar 5 8 8 8 29
Jaanimägi, Vladimir 5 8 8 7 28
Reimets, Meelis 5 8 8 7 28
Hannus, Arne 5 8 8 6 27
Valk, Hannes 8 8 16
Alas, Age 5 8 13
Sõlg, Anti 5 8 13
Pileman, Sirje 8 8
Sisask, Aili 8 8
Väljamäe, Heldur 8 8
Padari, Allar 3 3
Lausmaa, Toomas 0 0