Enigma 2016 teise vooru tulemused

 
Papitükkidest võimalikult suurte kuupide kokkuvoltimise ülesanded osutusid rasketeks. Enamus lahendajatest suutis iga ülesande puhul kokku voltida kuubi, mille serva pikkus on üks ühik ja teenis sellise lahenduse eest ühe punkti. Aga esimeses ja neljandas ülesandes antud mõõtmetega papitükkidest saab kokku voltida kokku kuubid, mille külje pikkus on ühest ühikust suurem.

Mõlemad raskemad ülesanded lahendas edukalt ära ainult Kevin Väljas ja tema kogus seekord ainsana maksimaalsed 6 punkti. Teised teenisid vähem, enamus 4, Kuldar Traks 5 punkti.

Võitja saab tutvuda sarjas „Looduse raamatukogu” ilmunud raamatutega veebiküljel www.loodusajakiri.ee ja anda oma eelistusest teada toimetuse telefonil 610 4105.

Tulemuste tabel on leitav ka Horisondi Facebooki seinalt.

Nimi I II III IV V VI Kokku
Väljas, Kevin 5 6         11
Traks, Kuldar 5 5         10
Jaanimägi, Vladimir 5 4         9
Padari, Allar 5 4         9
Reimets, Meelis 5 4         9
Schultz, Gert 4 4         8
Meos, Priit 5           5
Rebenits, Silver 5           5
Sepp, Margot 4           4
Sõlg, Anti 4           4
Herkül, Raimo 3           3
Lausmaa, Toomas 3           3
Pruul, Tiit 3           3
Sõnajalg, Jaak 3           3