Enigma 2022 esimese vooru auhinna võitis Robert Tiismus

Esimese vooru ülesanded olid lihtsad. Kahes esimeses ülesandes sai arvusüsteemi aluse kätte lihtsa ruutvõrrandiga, kolmandas ülesandes tuli otsida sellist kuupvõrrandi täisarvulist lahendit, mis rahuldaks võrratusi 7 < x < 10, neljandas ülesandes tekkis neljanda astme ja viiendas ülesandes kuuenda astme algebraline võrrand. Neid võrrandeid ei olnud tarvis lahendada, piisas sellest, kui arvus olevate numbrite ja eelmise ülesande abil osati panna paika vahemik, millest otsida võrrandi lahendiks sobivat täisarvu.

Kõik ülesanded lahendasid õigesti ja viis punkti teenisid Vladimir Jaanimägi,  Marko Orav, Meelis Reimets, Anti Sõlg, Robert Tiismus, Kuldar Traks, Hannes Valk, Martiina Viil ja Heldur Väljamäe.

Vooruauhinna võitis seekord Robert Tiismus.

Nimi I II III IV V VI Kokku
Jaanimägi, Vladimir 5 5
Orav, Marko 5 5
Reimets, Meelis 5 5
Sõlg, Anti 5 5
Tiismus, Robert 5 5
Traks, Kuldar 5 5
Valk, Hannes 5 5
Viil, Martiina 5 5
Väljamäe, Heldur 5 5