Enigma 4. vooru auhinna sai Anti Sõlg

Neljandas voorus tuli lahendada kolm ülesannet. Pindalade suhted leidsid õigesti ja tõestasid selle, et pindalade suhted on just leitud arvud, Vladimir Jaanimägi, Meelis Reimets, Anti Sõlg ja Kuldar Traks. Kõik nad said 9 punkti.

Nimi I II III IV V VI Kokku
Reimets, Meelis 8 6 4 9 27
Sõlg, Anti 8 6 4 9 27
Traks, Kuldar 8 6 4 9 27
Jaanimägi, Vladimir 8 5 3 9 25
Valk, Hannes 8 6 4 6 24
Viil, Martiina 8 6 14
Kulbok, Kalle 8 5 13
Lepp, Ene 8 3 11
Lausmaa, Toomas 8 8
Meriniit, Jaan 6 6
Oidjärv, Sven 6 6
Sajor, Ando 6 6
Tõnissoo, Toomas 5 5

 

Pindalade suhteid saab leida mitmel erineval moel. Võib kasutada trigonomeetriat ja pindalade arvutusvalemeid, aga elegantsemad lahenduskäigud ei vaja seda.

 

Kõige ilusamad lahenduskäigud esitas seekord Anti Sõlg. Tema sai seepärast ka vooru auhinna.
Anti Sõlg kasutas kujundite tükeldamist, tükkide ümberpaigutamist ja pindala leidmist sobiva kujuga parketitükkide loendamise teel.
Ülevaadet sellest, kuidas saab sel moel leida nende kujundite pindalade suhted, on saab näha allpool: