Looduse ja teaduse aastaraamatu „Lehed ja tähed 7" esitlus

Kuupäev:

 

LT7_esikaas_MTU Loodusajakiri_nov2014

12. veebruaril tähistas MTÜ Loodusajakiri Teaduste Akadeemia saalis looduse ja teaduse aastaraamatu “Lehed ja tähed” 7. köite ilmumist.
Kokkutulnuile ütles tervitussõnad Teaduste Akadeemia president ja Horisondi staažikas autor akadeemik Tarmo Soomere.

Ettekannetega esinesid Teaduste Akadeemia saalis “Lehed ja tähed” 7. köite autorid: Leideni ülikooli järeldoktorant astrofüüsik Mihkel Kama teemal “Elus Universum” (videoettekanne), Tartu ülikooli doktorant osteoarheoloog Martin Malve teemal “Surnud räägivad” ja Tartu ülikooli doktorant teoloog Kristel Engman teemal “Palverännakule – jumalaga sinna ja tagasi”.

Veel mahtus esitluse raamidesse ka Horisondi 2014. aasta parimate lugude autorite tunnustamine. Vastava otsuse langetamise juures tugineb toimetus juba aastaid ristsõna ja mälusäru lahendajate häältele! Tänu kõigile, kes oma eelistustest aastate jooksul on teada andnud!

Ja siin siis ka 2014. aasta tunnustatuimad:
– 1. numbri lugudest kogusid võrdse arvu hääli Edgar Lippingu “Elundisiirdamine. Müüdist elupäästvaks operatsiooniks” ja Mario Marsi “Valgus, mis reostab”
– 2. ja 4. numbri parimad lood – vastavalt “Kelle oma on Qõrõm?” ja “Alba või Scotland?” – pärinesid Andrus Möldri sulest
– 3. numbri parimaks osutus Mart Noorma “Meie kosmosekuubiku aasta”
– 5. numbri hinnatuim artikkel oli Hanna Hõraku ja Hannes Kollisti ülevaade “Genoomide muutmine. Ei midagi erilist”
– 6. numbri parim lugu oli intervjuu Mati Kaaluga “Härra Tallinna loomaaed”, mille teostas Horisondi oma toimetaja Ulvar Käärt

Auhinnaks lubatud Rahva Raamatu kinkekaardid sai kätte ka 2014. aasta parim ENIGMA-ülesannete lahendaja Meelis Reimets.

Täname veelkord kõiki autoreid.

Täname Keskkonnainvesteeringute Keskust, kelle toel jõudis raamat paljude lugejateni tasuta:
*Raamat jõudis posti teel üle Eesti 460 üldhariduskooli (põhikooli ja gümnaasiumi) raamatukogusse.
*Raamat jõudis 31 kutsekooli ja kutsehariduskeskuse, kus loodusaineid õpetatakse, raamatukogusse.
*Raamat jõudis 22 Eesti kõrgkooli ja rakenduskõrgkooli raamatukogusse.
*50 raamatut jõudis Tartu Ülikooli Teaduskooli preemiafondi, kes jagab neid vabariiklike loodusteaduste olümpiaadi parematele osavõtjatele ja võitjatele.

Viimased eksemplarid on müügil raamatukauplustes, toimetuses on raamat läbi müüdud.

 

Jagan artiklit

Liitu uudiskirjaga

- Saadame sulle uudiseid Loodusajakirja värskete väljaannete ja muude olulisemate teemade kohta

Viimased artiklid

Teised artiklid

Inimaru tehisaru ajastul

Horisondi uues artiklisarjas „Aru ja tehisaru“ vaatame, mis on tehisaru, , mida see suudab, kuidas tehisaru kasutada ja millised riskid on sellega seotud.

PALVERÄNDURITE JÄLGEDEL | Kas vagamees, rüütel, sant või seikleja? Keskaegsete palverändurite kirju maailm

Märtsi alguses avatakse Niguliste muuseumis näitus liivimaalaste keskaegsetest palverändudest, keskendudes Eestist ja Lätist päevavalgele tulnud arheoloogilistele leidudele. Näituse puhul ilmub tänavu Horisondis mitu teemakohast artiklit.

HARAKALE HAIGUS | Verevoolus päratissoolest

Tekst: Ken Kalling Nii nimetas Friedrich Reinhold Kreutzwald hemorroide. Kuigi...

MAA, ILM JA MÕNDA | Ilm, taevas ja põrgu

Eestlased on alati ihanud sooja. Ka sepp Ivan Orav olevat rahul põrgu kliimaga.