Täienduseks 2014. aasta esimese ENIGMA juurde: trilineaarsed koordinaadid ja vedeliku ümbervalamise ülesanded

Esimese vooru ülesanded olid Tõnu Tõnso sõnul populaarsed. Igaüks, kes suutis reeglite kohaselt vedelikku ümber valades nõutavaks arvuks võrdseteks osadeks jaotada, sai ülesande eest ühe punkti. Teise punkti andis iga ülesande eest see, kui saadi hakkama minimaalse arvu ümbervalamistega.

NB! Eelmise ENIGMA (Vedeliku ümbervalamise ülesanded, 1/2015) lahendused ja ülesannete koostaja Tõnu Tõnso pikemad selgitused avaldame erandkorras ainult HORISONDI veebilehel.

Kõigis ülesannetes sai minimaalse ümberkallamiste arvuga hakkama kuus lahendajat. Need olid Vladimir Jaanimägi, Priit Meos, Meelis Reimets, Margot Sepp, Kuldar Traks ja Kevin Väljas. Neist igaüks teenis 6 punkti. Esimese vooru auhinna võitis Margot Sepp, kes saab ilmunud raamatutega tutvuda veebiküljel www.loodusajakiri.ee ja anda oma eelistusest teada toimetuse telefonil 610 4105.