Tallinna metsades on ligi 100 hektarit vääriselupaiku

Kuupäev:

Lamapuidu olemasolu metsas on üks vääriselupaiga tunnustest (autor: Ilja Matusihis)

Värske uuringu kohaselt leidub Tallinna metsades vääriselupaiku (VEP) rohkem kui 95 hektaril, millest ligi 2/3 paiknevad linnale kuuluval maal ja ülejäänud riigimaal.

Tallinna linnale kuuluvates metsades viidi Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel läbi vääriselupaikade inventuur, mille tulemusena leiti kümneid hektareid uusi vääriselupaiku ja sadakond hektarit potentsiaalseid vääriselupaiku. Vääriselupaigad on erilised, paari hektari suurused paigad vanas loodusmetsas, kus esineb väiksel alal rohkelt haruldasi ja ohustatud taime-, looma- ja seeneliike.

Vääriselupaigad paiknevad Tallinnas näiteks Nõmme-Mustamäe, Pirita jõeoru ja Aegna maastikukaitsealal, Pääsküla raba kaitsealal, Ülemiste järve ümbruses, Lillepi pargis ja Viljandi mnt ümbruse metsades. Suurima pindalaga VEP-d on Loomaaia territooriumil paiknev Veskimetsa (13,6 ha) ning Maarjamäel Klindiparki ümbritsev rusukalde mets (10,1 ha).

Teave vääriselupaikade kohta on Tallinnale vajalik selleks, et hoida linna metsade kõige liigirikkamaid osi ja võimaldada vanametsaliikidel levida ka teistesse õigesse ikka jõudnud metsadesse. „Suurem osa Tallinna metsadest on 70-90 aasta vanused ja seega just jõudnud sellesse ikka, mil nad muutuvad sobivaks vanametsaliikidele. See ei tule kellelegi üllatusena, et väljaspool Tallinna on sellises vanuses metsadele väga suur raiesurve. Seepärast vastab üha enam tõele paradoks, et loodusmetsa nägemiseks tuleb tulla Tallinna,“ ütles keskkonna- ja kommunaalameti looduskaitse juhtivspetsialist Meelis Uustal.

Uuringust selgus ka, et üle linna leidub sadu hektareid vanu metsi, millel on vääriselupaikadele iseloomulikud tunnused, kuid mis VEP-de looduslikkuse kriteeriumitele ei vasta. Valdavalt on tegemist linnaelanike seas armastatud puhkemetsadega, kus kasvavad 100–200 aasta vanused puud ja võivad elada mitmed haruldased liigid.

Tallinna vääriselupaigad torkavad silma ka oma eriilmelisuse poolest. Need paiknevad 15 erinevas metsa kasvukohatüübis. Kuigi valdavalt on tegemist männimetsadega, leidub vääriselupaiku ka kuusikutes, sanglepikutes, tammikutes, pärnikutes ja saarikuis.

Vääriselupaikade inventuur Tallinna linnale kuuluvates metsades viidi läbi eelmisel, Tallinna Euroopa rohelise pealinna aastal maist oktoobrini.

Tallinna linnavalitsus /Loodusajakiri

Jagan artiklit

Liitu uudiskirjaga

- Saadame sulle uudiseid Loodusajakirja värskete väljaannete ja muude olulisemate teemade kohta

Viimased artiklid

Artiklid tellijatele

Kodus ja võõrsil: paiga- ja rännukirjeldused ühe kaugsõidukapteni eluloo näitel

MARILYN MÄGI Ligi viiel aastakümnel, mis möödus 20. sajandil Nõukogude...

Autobiograafiliste allikate kogumine Eesti kultuuriloolises arhiivis

MAARJA HOLLO Üks Eesti kultuuriloolise arhiivi eesmärk on olnud koondada...

Kirjad ja kirjavahetused

TIINA ANN KIRSS, KANNI LABI Mis kutsub meid avama siidpaela...