Eesti Looduse fotovõistlus
1/2006Siit metsast

Metsaga seotud õigusrikkumiste arv on vähenenud
Keskkonnainspektsioon registreeris 2005. aastal 5312 keskkonnaõigusrikkumist, rikkumiste eest sai 3005 isikut kokku 4 716 350 krooni trahvi.
 • Loe lähemalt...

 • Torm paiskas Saaremaal randa paberipuitu
  Saaremaa Kihelkonna kandi meestel olid jaanuarikuus kiired päevad, sest ära tuli vedada koormaid paberipuitu, mille torm oli randa paisanud. Torm oli seekord Harilaiu poolsaarele paisanud mitusada tihumeetrit kasepuitu, mida rannarahvas endale koju vedas.
 • Loe lähemalt...

 • RMK hakkab üldsustteavitama suurematest metsatöödest
  Riigimetsa majandamise keskus (RMK) paigaldas kohalikesse omavalitsustesse riigimetsa paiknemist kirjeldavad kaardid ning avalikustas kodulehel uuendusraieid, kuivendussüsteemide rekonstrueerimist ja teedeehitust puudutava info.
  RMK kodulehel www.rmk.ee on metskondade tutvustuste all kõigi kavandatud uuendusraiete nimekirjad.
 • Loe lähemalt...

 • Noorendikud saavad maamaksust priiks
  Erametsaomanikke esindav Eesti erametsaliit maitseb peagi aastaid väldanud töö vilju, sest rahandusministeerium hakkas välja töötama maamaksuseaduse muudatuse eelnõu, mille jõustumise järel vabaneksid metsanoorendikud maamaksust. Nõnda võib erametsaliidu lobitöö tulemusena ja Rahvaliidu algatusel võimuleppesse kirjutatud metsanoorendike maamaksuvabastus saada tegelikkuseks.
  Üks seadusemuudatuse eesmärke on vabastada maamaksust kuni 20-aastased metsanoorendikud.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Sealt metsast

  New Yorgis peeti ÜRO metsandusfoorum
  New Yorgis toimus 13.–24. veebruaril ÜRO metsandusfoorum.
 • Loe lähemalt...

 • Kanadas luuakse suur rahvuspark
  Kanada läänerannikul Briti Colum bias kavatsetakse asutada 17 800 km2 suurune rahvuspark. Peale selle võetakse seal kandis kaitse alla 40 500 km2 suurune ala, kus on plaanis majandustegevust tugevasti piirata.
 • Loe lähemalt...

 • Lätis muutus metsamüük tulumaksuvabaks
  Eestis on juba aastaid räägitud, et praegune maksuseadus on eraisikutest metsaomanike vastu ülekohtune ning seda tuleks muuta. Lätlased on läinud jutust kaugemale: alates möödunud aastast ei pea eraisikud metsamaterjali müües enam tulumaksu tasuma.
 • Loe lähemalt...

 • Soome saamid saavad peatselt metsaraiete puhul kaasa rääkida
  Soome põllu- ja metsamajandusministeerium kavatseb anda otsustusõiguse Põhja- Lapimaa metsaraiete üle uuele organile, kus oleksid esindatud metsaamet, kohalikud omavalitsused ja saamid. Seni on raiete üle otsustamine olnud ainult metsaameti pädevuses.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Metsanädal

  Metsanädal “Mets muutub ja muudab”
  Tavapäraselt aprillis Tartu maamessiga ühel ajal toimunud metsanädal nihkub tänavu looduskaitsekuusse: metsanädalat peetakse 8.–14. mail.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Artiklid

  Raiemahtudest ilma emotsioonideta
  Artiklis püütakse selgust tuua segases teemas: kui palju on Eestis tegelikult metsi raiutud ja kas raiete maht on olnud optimaalne.

 • Loe lähemalt...

 • Euroopa metsanduse tegevuskava ulatub aastani 2013
  Euroopa Liidu riigid on asunud alalise metsanduskomitee koordineerimisel koostama metsanduse tegevuskava aastani 2013. See dokument peaks sõnastama lähiaastate olulised tegevused, et viia ellu aastast 1989 kehtiv metsastrateegia.
 • Loe lähemalt...

 • Leedu ümarpuiduturg globaliseerumise haardes
  Kui palju suudavad riiklikud ja eravalduses olevad metsad anda ümarpuitu? Kuidas tuleks seda puitu kasutada?
 • Loe lähemalt...

 • Kasutamata energiavõsa elektriliini- ja kraavitrassidel
  Traditsioonilise metsast raiutud küttepuu kõrval on jäänud kasutamata kraavikallastel, elektriliinide trassidel ja teistes sama laadi paikades kasvava võsa energeetiline potentsiaal. Kuna metsast saadav hakkpuit ei rahulda enam kogu nõudlust, on vaja pöörata pilgud sinna.
 • Loe lähemalt...

 • Metsakuivendus ei ole patutegu
  Võitlus liigveega on olnud eestlastele oluline läbi aegade. Metsi on kuivendatud selleks, et parandada puude kasvu.
 • Loe lähemalt...

 • Metsakuivendusvõrke ja -teid ei või lasta laguneda
  RMK on FSC säästliku metsamajanduse sertifikaadi omajana pidanud kinni nõudest, et uusi metsakuivendussüsteeme ei rajata. Kuidas on viimastel aastatel kulgenud kuivendusvõrkude rekonstrueerimine Kagu-Eesti riigimetsas?
 • Loe lähemalt...

 • Erametsandust toetatakse üha enam
  Erametsakeskus on tegutsenud seitse aastat. Areng on olnud hoogne.
 • Loe lähemalt...

 • Poolteist sajandit Martin Maurachi sünnist
  19. sajandi viimasel veerandil Eestis tegutsenud metsateadlastest on enim tuntud Alexander Lütkens, Georg Cornelius ja Wilhelm Knersch.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Raamatud

  ESIMESE SÕNA ÕIGUS
  Kõik Eesti noore erametsanduse paremad pojad ja tütred on tublid tegutsejad, ent, kas loomu poolest või omal tahtel, mitte alati agarad kõnelejad. Kuid osa metsamehi on samavõrra agarad mõlemal alal.
 • Loe lähemalt...

 • EESTI TAIMEDE LEVIKUATLAS
  Möödunud aasta lõpus ilmunud raamatu on välja andnud Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut. Mahukas teatmeteos (527 lk.) sisaldab 1356 levikukaarti, kus on esitatud andmed suurema osa looduslike, naturaliseerunud, tulnukana või kultuurist püsivalt metsistununa leitud taksonite, s.o.
 • Loe lähemalt...

 • Tuli susi soovikusta
  Eelmisel aastal Tartus välja antud raamatu valmimine võttis koostajal pikki aastaid. See-eest on 480-leheküljeline raamat äärmiselt põhjalik.
 • Loe lähemalt...
 •  


  15/11/2012
  23/04/2012
  23/04/2012
  02/04/2012
  19/04/2010
  19/04/2010
  18/12/2009  Mis see on?
  E-posti aadress:
  Liitun:Lahkun: 
  Serverit teenindab EENet