Eesti Looduse fotovõistlus
4/2007siit metsast

RMK läheb üle valdkonnapõhisele raamatupidamisele
Alates 1. jaanuarist 2008 läheb RMK üle valdkonnapõhise le raamatupidamisele.
 • Loe lähemalt...

 • Rava metskond sai uue kontorimaja
  Rava metsaülem Peeter Puhke ja riigimetsa majandamise keskuse juht Aigar Kallas lõid 22. novembril sae kasepalki, mille läbisaagimisega kuulutasid metskonna uue kontorihoone avatuks.
 • Loe lähemalt...

 • Vanapargi alleel peeti mõttetalguid
  Pärnumaalt valitud riigikogu liikmete Mark Soosaare ja Mart Jüssi kutsele vastanud Vanapargi alleest huvitatud jalutasid 10. novembril asjatundjate seletusi kuulates piki puiesteed ja pidasid seejärel aru ajaloolise Kuninga tänava põhikooli saalis.
  1875.
 • Loe lähemalt...

 • Kohtuvaidluse ajaks jäi Suurupi metsaraiekeeld kehtima
  Kohus ei rahuldanud Suurupisse loodavale riiklikule looduskaitsealale jääva kinnistu omaniku AS Balti Finantseerimisasutuse taotlust jätkata kohtuvaidluse ajal Suurupis metsaraiet. Keskkonnaminister peatas 19.
 • Loe lähemalt...

 • RMK juhatuse esimees on Aigar Kallas
  Riigimetsa majandamise keskuse nõukogu kinnitas 26. oktoobri koosolekul ettevõtte uueks juhatuse esimeheks Aigar Kallase.
 • Loe lähemalt...
 •  

  sealt metsast

  Soome vanim puu leiti Lapimaalt
  Soome metsauurimisasutus METLA leidis Soome vanima elusa metsmänni Ida-Lapimaalt. Rekordmänd kasvab Urho Kekkoneni rahvuspargi kirdeosas, vaevalt kilomeetri kaugusel Venemaa piirist.
 • Loe lähemalt...

 • Metsapõlengud California osariigis
  Oktoobris möllanud metsapõlengud California piirkonnas põhjustasid õhusaastet, mis ületas normaalset taset rohkem kui kolm korda. Süütajate tabamiseks pandi välja pearaha.
 • Loe lähemalt...

 • Kanada on maailma suurimaid prullitootjaid
  Hinnanguliselt tootis Kanada tänavu prulle ehk puidugraanuleid 1,7 miljonit tonni. Sellest ligi pool viidi Euroopasse ja niisama palju USA-sse.
 • Loe lähemalt...

 • Stora Enso vähendab Baltimaades ajutiselt tootmist
  Rahvusvaheline metsanduskontsern Stora Enso kavatseb ajutiselt vähendada tootmist Baltimaades, Austrias ja Soomes. ”Puidu tarned on vähenenud ja hinnad langenud, mistõttu nimetatud segmendis jääb rentaablus 2007.
 • Loe lähemalt...

 • Rootsis ründas karu kahte jahimeest
  Põhja-Rootsis ründas ja vigastas karu oktoobri keskel kahte jahimeest samas piirkonnas, kus nädal varem oli karu murdnud maha ühe jahimehe. Kesk-Norra ja Rootsi piirialadel on see juhtum suurendanud hirmu suure metslooma ees.
 • Loe lähemalt...

 • Vene eksporditollid ohustavad Soome puidutööstust
  Venemaa püüdlus piirata toorpuidu eksporti ohustab Soome puidutööstust ning Euroopa Liidu keskkonnakaitsenõuete täitmist.
  Arendamaks kodumaist puidutööstust, otsustas Vene valitsus kehtestada tollimaksud Venemaalt eksporditavale toorpuidule, vahendas lesprom.com.
  Soome peaministri Matti Vanhaneni sõnul võib see põhjustada tõsiseid probleeme Soome puidutööstusele, mis impordib viiendiku toorainest Venemaalt.
 • Loe lähemalt...

 • Geenmuundatud eukalüpt seob tavalisest kolm korda enam süsihappegaasi
  Eukalüpt, mida Taiwani ja USA teadlased on geneetiliselt muundanud, seob tavalisest kolm korda enam süsihappegaasi ning sisaldab rohkem tselluloosi ja vähem ligniini.
  Taiwani metsamajanduse uurimise instituudi teadlase Zenn-zong Chen’i sõnul võeti uurimistöö ette, suurendamaks eukalüpti väärtust tööstusliku toorainena, kuna tselluloosisisaldus on oluline nii puupapi- ja paberitööstuse kui ka bioetanooli tootmise seisukohast, vahendas Eesti geenikeskus CheckBiotech.Org-i.
 • Loe lähemalt...
 •  

  artiklid

  Saeveskeid kollitab palgipuudus
  Palgitoorme nappuse tõttu on kerkinud saeveskite tooraine hind ja puidufirmasid on tabanudkoondamiste laine. Mis on olukorra
  põhjustanud?
 • Loe lähemalt...

 • Uuendusraied riigimetsas nüüd ja tulevikus
  Artiklis vaadeldakse, milliseid puiduhankevõimalusi RMK metsadest pakub uuendusraiete planeerimine eri stsenaariumide järgi.
 • Loe lähemalt...

 • Kvantitatiivne kaugseire pakub tulevikuvõimalusi
  25. septembril peeti Tartus Põhjamaade kaugseireteadlaste seminar.
 • Loe lähemalt...

 • Euroopa metsandusest 2007. aasta sügisel
  Ka seda valdkonda mõjutab muu maailma, eriti Põhja-Ameerika ja Hiina areng. Nõnda on keeruline anda ülevaadet kogu Euroopa metsandusest.
 • Loe lähemalt...

 • Metsakaitse- ja metsauuenduskeskusel rohkesti tegevusvaldkondi
  Vaatluse all on metsakaitse- ja metsauuenduskeskuse tegevusvaldkonnad ja lähituleviku plaanid. Artikkel on omamoodi järg
  eelmises Eesti Metsa numbris ilmunud kirjutisele.
 • Loe lähemalt...

 • Kas suurkiskjad piiravad uluksõraliste kahjustusi?
  Hundile, ilvesele ja karule on metskits, metssiga ja põder teatavasti saakloomad. Need omakorda on aga mõnikord olulised puude ja põllukultuuride kahjustajad.
 • Loe lähemalt...

 • Metsaülemate saatusest Eesti taasiseseisvumisel
  Aastaid 1989–1995 võib pidada Eesti metsaülemate elus murranguliseks. Sel ajal taastati Eesti metsaülemate ühing, ent ühtaegu kahanes kiiresti selle ameti pidajate hulk Eestis.
 • Loe lähemalt...

 • Omapärane Saarjärve korgikuusk
  Haruldase korgikuuse elutee Saarjärve looduspargis lõppes tänavu suvel kännumädaniku tõttu . Selle puu osi on siiski tüvepakkudena
  alles Eesti maaülikoolis, Sagadi metsamuuseumis, Luua metsakoolis ja mujal.
 • Loe lähemalt...
 •  

  intervjuu

  RMK tegutses stabiilselt
  Tänavu 28. augustil kutsus RMK nõukogu ametist tagasi RMK juhatuse esimehe Ülo Viilupi.
 • Loe lähemalt...

 • Villu Piksööt saab erametsaomanikuna hakkama
  Tänavusel Eesti erametsaliidu korraldatud talumetsade konkursil tunnistati teise koha vääriliseks Villu Piksööt Põlvamaalt.
  Põhjenduseks toodi, et ta majandab oma metsa tegusalt ja mitmekülgselt.
 • Loe lähemalt...
 •  

  raamatud

  210 AASTAT METSARAAMATUT EESTIS
  Koostanud Toivo Meikar
  Eesti metsaselts on tänavu üllitanud 24-leheküljelise broðüüri, mis annab põgusa ülevaate metsanduslikust kirjasõnast üle kahe sajandi vältel. Kõne all on metsaraamatud Balti kubermangus, sõjaeelses Eesti Vabariigis, Nõukogude Eestis ja taasiseseisvunud Eestis.
 • Loe lähemalt...

 • 10 AASTAT VIGURSAAGIMIST EESTIS
  Koostanud Ott Olesk, Leelo Padari, Kaupo Ilmet
  Tänavu ilmunud 24-leheküljelise broshüüri on välja andnud Jõgevamaa metsaselts. Kõne all on vigursaagimise ajalugu Eestis.
 • Loe lähemalt...

 • VALGAMAA METSAD JA METSANDUS
  Koostanud Aleks Vallner, Ülo Kull, Helju Leosk, Mart Leosk, Toivo Meikar
  Veel üks tänavu ilmunud mahukas (344 lk.) raamat, mille on välja andnud Eesti metsaselts. Esmalt esitatakse andmed Valgamaa kohta ja ülevaade Valgamaa metsadest enne Teist maailmasõda.
 • Loe lähemalt...

 • PUUDE JUURDE
  Hendrik Relve
  Aastal 1998 kirjastuse Loodusfoto välja antud 215-leheküljelise teose kordustrükk. Tehtud on hulganisti parandusi, mis vahepealsete aastate jooksul vajalikuks osutusid.
 • Loe lähemalt...

 • EESTI PÕLLUMAJANDUSE AKADEEMIA METSANDUSTEADUSKOND 1959–1970
  Koostanud Eino Jürman, Malev Margus, Toivo Meikar
  Eesti metsaseltsi 87- leheküljeline trükis käsitleb kõiki 1959.–1970. aastal Eestis metsandusliku kõrghariduse omandanuid.
 • Loe lähemalt...

 • METSAALMANAHH 2007
  Eesti metsaseltsi traditsiooniline aastaraamat on seekord tüsedam kui varem: 131 lehekülge. Tavakohaselt antakse ülevaade metsanädalast, metsaharidusest ja -teadusest, konverentsidest, õppepäevadest ja võistlustest, metsaseltside tegemistest.
 • Loe lähemalt...

 • METSANDUSLIKUST HARIDUSEST EESTI VABARIIGI EEL
  Tea Soo, Toivo Meikar
  Akadeemilise metsaseltsi toimetiste sarjas välja antud 142-leheküljeline teos süüvib meie metsandushariduse ja -teaduse kõige vanemasse ajajärku. Põhiosa raamatu mahust, 95 lehekülge, võtab enda alla Tea Soo uurimus “Kõrgem metsanduslik haridus Eestis ja Lätis 1920.
 • Loe lähemalt...
 •  


  15/11/2012
  23/04/2012
  23/04/2012
  02/04/2012
  19/04/2010
  19/04/2010
  18/12/2009  Mis see on?
  E-posti aadress:
  Liitun:Lahkun: 
  Serverit teenindab EENet