Eesti Looduse fotovõistlus
1/2011Sealt metsast
Peeti ÜRO metsandusfoorumit

ÜRO üheksas metsandusfoorum peeti 24. jaanuarist 4. veebruarini New Yorgis. Foorumil heaks kiidetud ministrite deklaratsioonis rõhutatakse metsade suurt rolli planeedi keskkonna hoius ja inimeste heaolu tagajana.
Tervitati rahvusvahelise metsa-aasta algust kui võimalust arendada sel alal teadlikkust ja edendada kestlikku metsamajandust. Toonitati metsade tähtsat osa inimeste heaolu tagajana, sest metsast saab mitmekesiseid saadusi ja tal on mitu otstarvet; hinnanguliselt 20% maailma elanikkonnast sõltub metsast.
Metsad katavad kolmandiku planeedi maismaast – ligikaudu neli miljardit hektarit. Viimase viie aasta jooksul on metsade pindala vähenemine pidurdunud, ennekõike seetõttu, et Aasia riikides on alasid jõudsalt metsastatud ja rajatud istandikke. Aastail 1990–2000 kahanes metsade pindala 8,3 miljoni hektari võrra aastas, 2000–2010 aga 5,2 miljoni võrra ehk ligikaudu 0,04% kogu planeedi maismaa pindalast aastas. Endiselt suureneb Euroopa metsade pindala, kuid kasvutempo on aeglustunud.
Üha enam maailma metsi võetakse kaitse alla elurikkuse hoiu pärast. 12% maailma metsadest on määratud eluslooduse mitmekesisuse kaitseks. Ühtlasi on paljud metsad olulised pinnase- ja veekaitses.
Kogu maailmas kasutatakse metsi järjest mitmekülgsemalt, seetõttu kahaneb üksnes majandusliku otstarbega metsade pindala ka edaspidi. Eestis pole metsi, mida majandatakse vaid tulu saamise eesmärgil. Maailma kontekstis on kõik meie metsad mitmekülgse kasutusega, kuna olulisel määral on piiratud raievanuseid ning kohustatud hoidma looduslikku mitmekesisust.
Metsandusfoorumil osales ka Eesti delegatsioon, kuhu kuulus ametnikke ja eksperte keskkonnaministeeriumist, keskkonnateabe keskusest ja riigimetsa majandamise keskusest. Eesti delegatsiooni juht, keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus pidas foorumil kohtumise „Metsad ja Rio + 20” raames ettekande Eesti metsanduse arendamisest ülemaailmsete metsanduseesmärkide kontekstis. Ta kõneles ka vastu võetud Eesti metsanduse arengukavast aastani 2020. Eesti delegatsiooni liikmed tutvustasid foorumil DVD-d Eesti metsadest ja metsandusest „2011 Estonian Forestry”.
Foorumil kõlanud seisukohtadest oli Eesti jaoks esmatähtis kohustus parandada inimeste heaolu, luues soodsaid tingimusi kestlikule metsamajandusele ja maakasutusele. Samuti toonitati põhimõtet arendada ja rakendada valdkondadevahelist poliitikat, et metsandust rohkem lõimida mitmesugustesse arengustrateegiatesse.Marku Lamp,keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja

Loe kommentaare (2)
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet