Eesti Looduse fotovõistlus
1/2003Siit Metsast
RMK eelarve kinnitatud

16.jaanuaril kiitis riigimetsa majandaja RMK nõukogu heaks RMK 2002. aasta eelarve täitmise aruande, kinnitas 2003. aasta eelarve ning tegevussuunad. 2003. aasta eelarve kohaselt on RMK kavandatavad tulud 880 miljonit krooni. Riigieelarvesse kannab RMK sel aastal 157 miljonit krooni metsatulu, mis on 12 miljonit krooni vähem kui möödunud aastal. RMK selle aasta eelarve kavandamisel on arvestatud aastase arvestuslangi vähenemisega 150 000 tihumeetri võrra.
"Seoses keskkonnakaitseliste piirangute suurenemisega vähenevad paratamatult ka raiemahud ning seeläbi omakorda ka riigitulud," ütles RMK nõukogu esimees Andres Onemar. "Seetõttu on RMK-l vaja rohkem tähelepanu pöörata mittepuiduliste toodete ja teenuste arendamisele, nagu riigimetsamaaga ning oskusteabega seotud teenuste pakkumine."
RMK nõukogu heaks kiidetud tegevussuundade järgi kohustub RMK 2003. aasta jooksul valmistama ette endiselt riigi omandis olevate metsamaade inventeerimise ning pidama jooksva metsaressursi arvestust. RMK eesmärk on säilitada igaüheõigusele tuginevate looduskasutuse võimaluste pakkumisel praeguseks välja kujunenud finantseerimise maht ning suurendada loodusharidusega seonduvate teenuste pakkumist.
RMK tasus 2002. aastal riigieelarvesse 169 krooni metsatulu maksu, mis oli 10 protsenti rohkem kui kinnitatud eelarves. Auditeerimata andmetel olid RMK tulud kokku möödunud aastal 944 miljonit krooni, mis oli 10 protsenti rohkem kui eelarves planeeritud. RMK tulude suurenemine möödunud aastal tulenes peamiselt metsamaterjali ja kasvava metsa müügi tulude kasvust.RMK

Loe kommentaare (2)
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet