Eesti Looduse fotovõistlus
3/2011siit metsast
Eestis soovitakse suurendada raiemahtu 12–15 miljoni kuupmeetrini aastas

Eesti metsa- ja puidutööstuse liidu juhatus, RMK esindajad ja Eesti Energia ning Narva Elektrijaamade esindajad pidasid 10. augustil kohtumise, kus leiti, et tuleb pöörata rohkem tähelepanu jätkusuutlikule metsakasutusele. Koosolekul vahetasid osalejad teavet puidu kasutusmahu kohta valdkonniti, vaagisid olukorda praegu ning potentsiaali tulevikus.
Puit on taastuv loodusvara ning Eesti on seadnud sihiks suurendada aastaks 2020 taastuvate energiaallikate osakaalu 25%-ni kogu energiatarbimisest. Eesti Energia kinnitas, et taastuvenergia tootmismahu suurenemise tõttu suureneb nõudlus biomassi järele. Osalejate arvates on kasvava nõudluse oludes vaja saavutada metsanduse arengukavas planeeritud kestlikud raiemahud (12–15 miljonit m3/a) ja viia ellu metsanduse arengukava aastani 2020. Tuleb suurendada metsade tootlikkust, mis võimaldab kasutada puitu kõikides tarbimisvaldkondades, sealhulgas tööstuslikul otstarbel ja energeetikas.
„Suurema metsa kasutusmahu juures tekib ka rohkem madalakvaliteedilist puitu ja raiejäätmeid, mida saab kasutada energia tootmiseks. Metsanduse arengukavas planeeritud metsakasutuse maht võimaldab toota meie metsa- ja puidutööstussektoris rohkem lisandväärtust, tõsta eksporti ning suurendab ka metsa- ja puidusektori töökohtade arvu,” kommenteeris Eesti metsa- ja puidutööstuse liidu tegevjuht Ott Otsmann.EMPL

Artiklile ei ole kommentaare
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet