Eesti Looduse fotovõistlus
4/2012artiklid
Eesti ettevõtete puidu päritolu ja keskkonnasõbralikkus

Eestimaa Looduse Fond ( ELF) on uurinud 2011. aastal ja varemgi Eesti metsasektoris tegutsevate ettevõtete toormeallikaid ja keskkonnapoliitikat. Kirjutis annab ülevaate värskematest tulemustest. Uuringute täistekstidega saab tutvuda internetileheküljel http://www.elfond.ee/et/teemad/mets/metsandus-eestis/vastutustundlik-ettevotlus

Uuringus osales kümme ettevõtet Erasektor mängib säästva arengu ja jätkusuutliku majanduse edendamisel tähtsat rolli. Ettevõtetel lasub tänapäeval üha suurem vastutus loodusressursside säästliku kasutamise, kliimamuutuste peatamise, puhaste ja jätkusuutlike energialahenduste juurutamise ja elurikkuse säilimise ees. Kuna tarbijad muutuvad järjest keskkonnateadlikumaks, suureneb surve ettevõtetele. Vajadus sõnastada oma keskkonnaalane vastutus ja valida toormeallikad, muutub üha asjakohasemaks.

ELF uuris metsasektoris tegutsevate ettevõtete
toormeallikaid ja keskkonnapoliitikat,
et teada saada puidu päritolumaa
ja olulisemaid keskkonnakaitselisi aspekte,
milliseid nad puidu varumise juures
arvestavad. Varem on sarnase probleemipüstitusega
analüüs tehtud 2006. ja
2008. aastal.
Nimetatud uuringus osalesid erinevate
profiilidega ettevõtted: puidu ülestöötamise
ja kokkuostuga tegelesid AS Stora
Enso Eesti, AS Lemeks, AS Holmen Mets,
kitsamale kokkuostule orienteeritud olid
AS NorEst Wood, AS UPM, AS Södra
Eesti ja OÜ Billerud Estonia, saeveskitest
olid haaratud AS Toftan, OÜ Vara
Saeveski ja AS Erapuit.
Looduse fond tänab kõiki uuringus
osalenud ettevõtteid koostöö ja usalduse
eest!
Ettevõtete puiduvarumise struktuur ja kuue
aasta jooksul toimunud muutused
Uuringute tulemustel on näha, et läbi
kuue aasta on importpuidu osakaal vähenenud.
Ettevõtete sõnul oli kõige olulisemaks
tagasilöögiks puiduvarumisturul
Venemaa impordi kokkukukkumine
2007. aastal, mis sundis ümber kujundama
nende tarnestrateegiad. Uuringus
osalenute vastuste põhjal võib väita, et
praeguseks hetkeks sõltuvad suuremad
metsasektori ettevõtted kodumaisest
toormest (tabel 1).
Eraisikutest metsaomanikelt varuvad
otse puitu vaid suured aktiivselt metsavarumise
ja kokkuostuga tegelevad ettevõtted,
seda ca 10% ulatuses varumis-Liis Kuresoo, ELF-i metsaspetsialist ja looduskaitse ekspert

Artiklile ei ole kommentaare
Teie nimi:
Teie e-mail:
Kommentaar:


15/11/2012
23/04/2012
23/04/2012
02/04/2012
19/04/2010
19/04/2010
18/12/2009Mis see on?
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet