Eesti Looduse fotovõistlus
1/2005Siit metsast

RMK müügitulu ulatus 2004. aastal 978 miljoni kroonini
Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) 2004. aasta müügitulu oli esialgsetel auditeerimata andmetel 978 miljonit krooni, s.o.104% aastaeelarves planeeritud tuludest ning 28 miljonit krooni enam kui 2003.
 • Loe lähemalt...

 • AS-i Repo Vabrikud käive suurenes mullu ligi veerandi võrra
  Mullu kasvas AS-i Repo Vabrikud käive 2003. aastaga võrreldes 22,5% ja jõudis 495,4 miljoni kroonini.
 • Loe lähemalt...

 • Stora Enso Timberi Balti tootmisrühm sai FSC tarneahela sertifikaadi
  Stora Enso Timberi Balti tootmisrühm sai tänavu aasta algul FSC tarneahela sertifikaadi. Seega on sertifikaat ka Stora Enso Timberi Balti tootmisrühma saeveskitel Imaveres ja Näpil ning Lätis Launkalne saeveskil.
 • Loe lähemalt...

 • Kui tormikahjustusi on metsas üle 5%, peab esitama metsateatise
  Erametsaomanikel, kelle metsas murdis torm üle 5% puudest, tuleb langenud puude koristamiseks esitada keskkonnateenistusele metsateatis. Sinna peab olema märgitud, et tegemist on sanitaarraiega, samuti ala pindala ja raiutava puidu hinnanguline maht.
 • Loe lähemalt...

 • Esimene metsa omanike rühm Eestis sai FSC-sertifikaadi
  Rakvere metsaühistu kaheksa omaniku loodud metsaomanike rühm sai FSC-sertifikaadi, mis kinnitab head metsamajandamist. Sertifikaat kehtib 575 ha metsamaa kohta, kus keskmine aastane raiemaht on ligikaudu 3170 tihumeetrit.
 • Loe lähemalt...

 • Hiied vajavad kaitset ja tutvustamist
  Taara- ja maausuliste eestvõttel on riik hakanud tõsiselt tähelepanu pöörama hiite kaitsele ning hoidmisele. Taara- ja maausuliste maavalla koda on hiitega seotud probleemidega tegelenud juba kümme aastat.
 • Loe lähemalt...

 • Keskkonnakaitsjad koostöös politseiga hoidsid ära ebaseadusliku metsaraie
  Keskkonnainspektsioon koostöös keskkonnateenistuse ja politseiga tuvastasid tänavu veebruarikuus metsa raieõiguse dokumentide võltsingu. Nõnda õnnestus ära hoida ligi 300 tihumeetri metsa ebaseaduslik raie.
 • Loe lähemalt...

 • Kaitseministeeriumi metsatehing jõuab kohtusse
  Kaitseministeeriumi eestvõttel Võrumaal Sänna sõjaväebaasis müüdud riigimets läks prokuratuuri hinnangul müüki tunduvalt alla turuhinna. Müüki korraldanud kaitseministeeriumi nõunikku Sven Smitti süüdistatakse ametiseisundi kuritarvituses.
 • Loe lähemalt...

 • On aeg edendada metsa kõrvalkasutust
  Tänavu veebruaris kogunes esimest korda metsa kõrvalkasutust edendav töörühm, kus on esindatud oma ala eksperdid metsakaitse- ja metsauuenduskeskusest, RMK-st, erametsaliidust, Eesti metsatööstuse liidust, erametsa seltsist ja keskkonnaministeeriumist.
  Töörühma siht on selgitada välja, milline on praegu Eestis metsa kõrvalkasutuse maht ning milliseid tegevusalasid kõrvalkasutuses viljeldakse.
 • Loe lähemalt...

 • Eesti ja Läti metsandustegelastele tutvustati Tallinnas 18. veebruaril
  Ligna metsandusmessi, mis toimub 2.–6. mail Hannoveris.
 • Loe lähemalt...
 •  


  15/11/2012
  23/04/2012
  23/04/2012
  02/04/2012
  19/04/2010
  19/04/2010
  18/12/2009  Mis see on?
  E-posti aadress:
  Liitun:Lahkun: 
  Serverit teenindab EENet