Eesti Looduse fotovõistlus
3/2002ARTIKLID

PIIRIDETA Eesti metsatööstus
Tänavu suvel korraldas Eesti Metsatööstuse
Liit ringsõidu mööda Eesti metsaja puidutööstusettevõtteid. Põigati ka Lätisse.
 • Loe lähemalt...

 • KAS VALIKRAIED ja püsimetsad sobivad Eestisse?
  Kesk-Euroopas on püsimetsad kui lageraieid vältiv looduslähedase metsanduse võimalus viimasel paaril aastakümnel võitnud suure populaarsuse. Eesti metsaseadus lubab ka kodumaiseid metsi majandada püsimetsana.
 • Loe lähemalt...

 • UUDNE IDEE – metsade ökosüsteemne majandamine
  Ökosüsteemne majandamine tähendab värsket lähenemist metsade säästva arengu teemale. Mõneti võib tõmmata paralleele ökosüsteemse metsade majandamise ja metsade sertimise vahel.
 • Loe lähemalt...

 • KOKKUVÕTVAID ANDMEID 1996.–1997. aasta lageraiealade uuenemise kohta
  Käesolev kirjutis on kevadel Eesti Metsas ilmunud uurimuse järg. Eelmises artiklis olid andmed 2001.
 • Loe lähemalt...

 • Eesti mets tuleks KAPITALISEERIDA
  Erametsaomanikud tajuvad sageli, et ei leia riigilt ega avalikkuselt piisavalt toetust. Põhjused peituvad sügavamal, kui esmapilgul näib.
 • Loe lähemalt...

 • Kokkutulekul kuulutati välja PARIM METSAOMANIK
  Augusti keskel kogunesid keset Vändra metsi kunagisele Kobra talu õuele Eesti erametsaomanikud. Tutvuti Leili Mihkelsoni talu metsadega, arutati erametsanduse probleeme, kuulutati välja tänavune parim metsaomanik.

 • Loe lähemalt...

 • Eestis kasvab võimsaid LEHISPUISTUID
  Looduslikult lehised Eestis ei kasva. Siiski leidub võimsaid puid parkides ja metsades, kuhu nad on istutatud.
 • Loe lähemalt...

 • Puu, millel on Eestis OMA ÜHING
  Maarjakaske peetakse Põhja-Euroopa looduse ainsaks väärispuuks. Sajandi eest tundis talurahvas Eestis maarjakaske üsna hästi.
 • Loe lähemalt...

 • PÕTRADE ARVUKUSE üle peaksime otsustama üheskoos
  Sõjajärgsetel aastatel tõi põtrade arvukuse enneolematu kasv kaasa suuri põdrakahjustusi meie metsadele. 90-ndatel aastatel jäi põtru vähemaks.
 • Loe lähemalt...

 • Süsinikuringe METSAS
  Metsa kasvatamine ja kasutamine mõjutavad kõige otsesemalt seda, milline on süsihappegaasi hulk Maa atmosfääris ja millise osa Maale langevast päikeseenergiast oskame ära kasutada. Metsade osa süsihappegaasi sidujana on üldtunnustatud, ent metsa vanuse mõju sellele protsessile, samuti energeetiline aspekt on tihti jäänud tähelepanu alt välja.

 • Loe lähemalt...

 • Metsatöömasinate SUURPARAADIL
  5 –9. septembril toimus Soomes Jämsänkoskis metsatöömasinate mess.
 • Loe lähemalt...
 •  


  15/11/2012
  23/04/2012
  23/04/2012
  02/04/2012
  19/04/2010
  19/04/2010
  18/12/2009  Mis see on?
  E-posti aadress:
  Liitun:Lahkun: 
  Serverit teenindab EENet